"Partimizin orak çekiçli kızıl bayrağı, Türkiye Komünist Hareketi’nin kadrolarının ellerinde yükseliyor!"

TKH tarafından yapılan açıklamada "Partimizin 103. mücadele yaşında Türkiye Komünist Hareketi tam da bu devrimci bilinç ve kararlılıkla, işçi sınıfının öncü partisinin yeniden ayağa kaldırılması için bütün komünistleri, işçileri, emekçileri, ilerici ve yurtsever aydınları, gençleri ve kadınları eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, emek ve laiklik mücadelesinde birleşmeye çağırır." denildi.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) temelleri 10 Eylül 1920’de Bakü’de atılan Türkiye Komünist Partisi’nin 103. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Bugün partimizin orak çekiçli kızıl bayrağı ülkemizin en genç ve aynı zamanda en köklü partisinin, Türkiye Komünist Hareketi’nin kadrolarının ellerinde yükseliyor!” denildi.

“Partimiz 103 yaşında” başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye işçi sınıfının öncü partisi, Türkiye komünistlerinin devrim ocağı, Partimiz 103 yaşında! Bir asır kadar köklü, ilk günkü kadar genç!

10 Eylül 1920’de, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin doğrudan doğruya etkisi altında ve Kurtuluş Savaşı’nın ölüm kalım günlerinde, saltanat ve işgal yıllarında kurulan Partimiz, tarihi boyunca gericiliğin, faşizmin ve sermayenin saldırısının her çeşidini gördü. Mustafa Suphi’lerden, Şefik Hüsnü, Nazım Hikmet, Reşat Fuat Baraner, Zeki Baştımar, İsmail Bilen, Mustafa Hayrullahoğlu ve Talip Öztürk yoldaşlara kadar Partimizin nice üye ve yöneticileri zindanlarda, işkencelerde, sürgünlerde, politik göçmenlikte bedel ödediler. Gün geldi likidasyonlarla Türkiye işçi sınıfını Partisiz, öncüsüz bırakmaya yeltendiler, sökmedi!

Bugün partimizin orak çekiçli kızıl bayrağı ülkemizin en genç ve aynı zamanda en köklü partisinin, Türkiye Komünist Hareketi’nin kadrolarının ellerinde yükseliyor! İhanetlere, likidasyonlara boyun eğmeyen, işçi sınıfının ve emekçi halkımızın eşitlik özgürlük kavgasından bir an geri dönmeyen her kuşaktan partililer, Partimizin 103 yıllık mücadelesini genç yoldaşlarıyla omuz omuza gelenekten geleceğe taşıyor, Türkiye Komünist Hareketi’nin başarıyla tamamlanan III. Kongresi’nde parti marşının kıtalarını ve “Bugün esir, yarın her şey!” şiarını aynı devrimci coşkuyla hep birlikte haykırıyorlar!

Biliyoruz ki ülkenin komünist partisinin yeniden toplumsal ve siyasal bir güç haline dönüştürülmesinin yolu geçmiş tartışmalardan veya burjuva siyasi partilerinin kuyruğunda sarkaç gibi bir sağa bir sola salınan düzen içi siyasetten değil, işçi sınıfına kopmaz bağlarla bağlı olmaktan, emekçi halkımızın çıkarları için canla başla mücadele etmekten geçer. Partimizin adına ve şanlı mücadele tarihine layık olmak, bu büyük tarihsel deneyimlerin dersleri ile donanmış devrimci bir sorumluluk, arı bir sınıf bilinci ve sarsılmaz bir sosyalist iktidar perspektifi ister.

Emperyalist işgale, işbirlikçi saltanata ve hilafete karşı verilen Cumhuriyet mücadelesinin en başından itibaren paydaşı olan, memleketimizi köleleştirmek isteyen işgalcilere destek olan hain gerici güçlere, kapitalizme ve sömürünün her çeşidine karşı aktif savaşım vererek Türkiye işçi sınıfının ve emekçilerinin temsilcisi olan komünistler, dün olduğu gibi bugün de Kurtuluş Savaşı’nın ve emperyalizme karşı Türk – Sovyet dostluğunun dolaysız ürünü olan Cumhuriyet’in kazanımlarını yok eden aynı gerici güruhun mirasçılarına ve işbirlikçi sermaye sınıfına karşı mücadeleyi sürdürmektedirler.

Partimizin 103. mücadele yaşında Türkiye Komünist Hareketi tam da bu devrimci bilinç ve kararlılıkla, işçi sınıfının öncü partisinin yeniden ayağa kaldırılması için bütün komünistleri, işçileri, emekçileri, ilerici ve yurtsever aydınları, gençleri ve kadınları eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, emek ve laiklik mücadelesinde birleşmeye çağırır.”