Düzen siyasetinde anayasa gündemi

Düzen siyasetinde anayasa gündemi

04-01-2023 09:55

Bir kez daha demokrasi kılıfı altında gündeme getirilen teklifin hak ve özgürlükler kapsamında temel nirengi noktalarını es geçtiğini görüyoruz. Laiklik, işçi hakları, halkın devlet yönetimine katılımı gibi temel noktalara değinmeyen muhalefet metni aynı zamanda anayasanın dini referansla örülmesi siyasetine çanak tutan bir yan da taşıyor.

Bu haftaki Pusulamızı kamuoyunda altılı masa olarak bilinen ve başını CHP’nin çektiği muhalefetin yayınladığı anayasa teklifine ayırdık. Otoriter yönetim anlayışına karşı “hürriyetleri” savunduğunu iddia eden metni masaya yatırdık. Bir kez daha demokrasi kılıfı altında gündeme getirilen teklifin hak ve özgürlükler kapsamında temel nirengi noktalarını es geçtiğini görüyoruz. Laiklik, işçi hakları, halkın devlet yönetimine katılımı gibi temel noktalara değinmeyen muhalefet metni aynı zamanda anayasanın dini referansla örülmesi siyasetine çanak tutan bir yan da taşıyor. Daha doğrusu, AKP tarafından gündeme getirilen türbanı anayasal güvenceye alma girişimine altılı masadan destek geldiği biliniyor. Bir yandan yeni bir teklif muhalefet tarafından hazırlanıyor diğer taraftan AKP’nin anayasa değişikliğine evet diyen bir karşılıklı benzeşme halini görüyoruz. İlk yazımız Evrim Şenöz tarafından kaleme alınan Altılı masanın anayasasında işçinin, emekçinin adı yok” başlıklı yazı. İkinci yazımız ise Altılı masanın anayasa teklifinde laiklik yok!” başlığını ve Selin Aksoy imzasını taşıyor. Üçüncü yazımız parlamenter sistem güzellemesi yapılan günümüzde parlamenter demokrasinin, demokrasinin en üst noktası olup olmadığını tartışıyor ve Lenin’in görüşlerini hatırlatarak düzen siyasetinin sınırlarına işaret ediyor. Yazımız Berkay Çelen imzasını taşıyor: “Halkın devlet yönetimine katılımı üzerine”. Ve son yazımız AKP’nin seçimlerde koz olarak kullanmak istediği anayasa teklifi üzerine. AKP’nin anayasa teklifi ve yeniden türban siyaseti” başlıklı yazımız Sema Aydın tarafından kaleme alındı. İyi okumalar.