TKH: Raymond Croze go home!

TKH, tonlarca asbest barındıran Raymond Croze adlı geminin Aliağa'ya yanaşacak olması hakkında bir açıklama yayımladı.

TKH: Raymond Croze go home!

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) İzmir Aliağa’da bulunan gemi söküm tesislerine yanaşacak olan asbestli gemimi Raymond Corze hakkında bir açıklama yayımladı.

TKH’den yapılan açıklamada “Raymond Croze adlı kablo döşeme gemisinde 50 ila 100 ton arasında asbest olduğu belirtilirken, 5 bin metrekareden daha fazla alanda asbestli boya tespit edilmiştir. Bu, sadece gemi söküm işçileri için değil, çevrede yaşayan insanlar ve doğa için de büyük bir tehlike oluşturuyor” ifadeleri kullanıldı.

TKH’den yapılan açıklama şu şekilde:

İzmir Aliağa’daki gemi söküm tesislerine yeni bir ölüm gemisi daha yaklaşıyor. Fransız Orange şirketine ait, ömrünü tamamlamış Raymond Croze adlı gemi, içerisinde barındırdığı tehlikeli atıklarla 18 Aralık’ta Toulon Limanı’ndan ayrılarak yola çıktı. Ancak, bu gemide taşınan asbest miktarı ve asbestli boya içeriği, başta gemi söküm işçileri olmak üzere bölgede yaşayan insanlar ve çevre için büyük bir risk oluşturuyor.

Raymond Croze adlı kablo döşeme gemisinde 50 ila 100 ton arasında asbest olduğu belirtilirken, 5 bin metrekareden daha fazla alanda asbestli boya tespit edilmiştir. Bu, sadece gemi söküm işçileri için değil, çevrede yaşayan insanlar ve doğa için de büyük bir tehlike oluşturuyor. Asbest, solunum yoluyla insan sağlığına ciddi zararlar verebilirken, atıkların çevreye sızması da ekolojik bir felakete yol açabilir.

Doğamızı, kentimizi, emekçilerin yaşamını tehlikeye sokan bu geminin patronların zenginliklerine zenginlik katmak uğruna kentimize gelişini kabul etmiyoruz! Ölüm gemisi Nae Sao Paulo’yu durdurduğumuz gibi Raymond Croze gemisinin de kentimize gelişini engelleyeceğiz! Patronlar için çevre talanının bir önemi yoktur. Patronlar için Aliağa’daki canlı yaşamının bir önemi yoktur. Patronlar için gemi söküm işçilerinin sağlığının bir önemi yoktur! Onlar, sermaye sahipleri, her zaman olduğu gibi yine yalnızca kendi kârlarını düşünüyorlar.

Anadolu Gemi Söküm Tesisi’nde parçalanacağı iddia edilen bu gemi bir kez daha göstermiştir ki ülkemizde emekçiler için hak gaspları, iş cinayetleri, doğa talanı yeni değildir. Geçtiğimiz yıllarda Gemi Söküm işçilerinin hakkı olan ücretleri ödemeyenler, işçileri canları pahasına Sao Paolo ölüm gemisine mahkum edenler, bugün yine ölüm saçan bir diğer geminin sökümünü işçilerin yapmasını istiyorlar.

Biz komünistler diyoruz ki: Emekçilerin kurtuluşu ancak insanca, eşit, sömürüsüz bir düzenin tesisiyle mümkündür. Bu yüzden insanlarımızın canına, doğamızın talanına, çocuklarımızın geleceğine kasteden patronların sömürüsüne, kâr hırsına karşı mücadele çağrımızı yineliyoruz.

Başta gemi söküm işçileri ve Aliağa halkı olmak üzere tüm yurttaşlarımızı, basını ve kamuoyunu memleketimize, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyor, tıpkı Sao Paolo gemisinde olduğu gibi Aliağa’ya doğru gelen Raymond Croze gemisinin de rotasını değiştirmek için ayağa kalkıp sesimizi yükselterek “Raymond Croze go home!” demeye çağırıyoruz!