TKH'den Suriye'deki iki komünist partiye mektup: Suriye halkının Halep'teki görkemli zaferini selamlıyoruz!

Türkiye Komünist Hareketi Suriye'deki iki komünist partiye mektup gönderdi.

TKH'den Suriye'deki iki komünist partiye mektup: Suriye halkının Halep'teki görkemli zaferini selamlıyoruz!

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Suriye’de mücadele eden iki komünist partiye, Suriye Komünist Partisi (Bekdaş) ve Suriye Komünist Partisi’ne (Birlik) mektup gönderdi.

Suriye’deki meşru iktidarın Halep zaferi ile birlikte emperyalizmin ve cihatçı çetelerin ilerlemesine önemli bir darbe vurulduğunun ifade edildiği mektupta, “Suriye halkının, Suriye Arap Ordusu’nun ve müttefiklerinin Halep’te, yaklaşık dört buçuk yıl boyunca emperyalizme ve onların cihatçı haydutlarına karşı verdikleri zorlu savaş sonrasında, elde ettikleri görkemli zaferi selamlıyoruz.” denildi.

“Suriye halkının mücadelesinin büyük bir fedakarlıkla sürdüğünü biliyoruz”

Emperyalizm, Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan tarafından desteklenen cihatçı çetelerin Suriye’nin parçalanmasına ve iç savaşa sürüklenmesine dikkat çekilen mektupta aynı zamanda “Bu koşullar altında, Halep’teki zafer, Suriye’nin düşmanlarına karşı mücadelenizde önemli bir adım oldu. Bununla birlikte, egemen, bağımsız ve laik devletini emperyalist haydutlardan korumak için Suriye’nin önünde hala uzun bir yol var. Suriye halkının direniş ve mücadelesinin pek çok zorluğa karşın büyük bir fedakarlık ve cesaretle sürdürüldüğünü biliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

“Saygı ve dayanışma duygularımızı iletiyoruz”

Türkiye Komünist Hareketi tarafından yollanan mektupta Suriye halkına dönük dayanışma duyguları iletilirken, Türkiye’nin ilerici ve laik halkının, Suriye halkının acılarını kendi acıları gibi hissettiği de vurgulandı.

İki partiye gönderilen mektubun tam metni şu şekilde:

Sevgili yoldaşlar,

Suriye halkının, Suriye Arap Ordusu’nun ve müttefiklerinin Halep’te, yaklaşık dört buçuk yıl boyunca emperyalizme ve onların cihatçı haydutlarına karşı verdikleri zorlu savaş sonrasında, elde ettikleri görkemli zaferi selamlıyoruz. Suriye halkının insanlığın kendisine yapılan bu en barbar emperyalist saldırıya karşı direnişi ve mücadelesi hiç şüphesiz tüm insanlık için ilham kaynağı olmuştur.

Sosyalizmin çözülmesinden sonra, emperyalist açgözlülük, önce Balkanlar’dan Kafkasya’ya ve daha sonra Orta Asya’dan Ortadoğu ve Afrika’ya yüz milyonlarca insana ölüm dışında bir şey getirmedi. Emperyalizmin Sovyetler Birliği’ne karşı besleyip büyüttüğü cihatçı katiller sürüsü, bu yüzyılda tüm insanlığı hedef alırken maalesef Suriye en büyük yıkıma maruz kaldı.

Suriye, artık Batı’nın medya organlarında dahi ‘Arap Kışı’ olarak kabul edilen sözde ‘Arap Baharı’nın son hedefiydi. AKP hükümeti, Arap cumhuriyetlerinde siyasal İslamın iktidara gelmesi için emperyalizmin başlıca aracı oldu. Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin bu barbarca saldırısının temel nedenlerinden biri, Ortadoğu’daki petrol ve diğer enerji kaynaklarını ele geçirmek ve aynı zamanda bölgedeki karakolları İsrail’i güvence altına almak ve Türkiye’nin İsrail ve güneydeki Arap şeyhlerinden tecrit edilmesini önlemekti.

Suudi Arabistan ve Katar’dan gelen para, Türkiye’den sağlanan her türlü lojistik destek ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nden verilen silahlar ile IŞİD ve El-Kaide’den sözde ‘ılımlı’ olanlara çeşitli cihatçı terörist grupları Suriye’yi boğazlamaya çalıştı. Yine de, emperyalizm Kuzey Suriye’de inşa edilen pek çok askeri üs sayesinde Suriye’de güçlü bir tutunma noktası elde etti.

Bu koşullar altında, Halep’teki zafer, Suriye’nin düşmanlarına karşı mücadelenizde önemli bir adım oldu. Bununla birlikte, egemen, bağımsız ve laik devletini emperyalist haydutlardan korumak için Suriye’nin önünde hala uzun bir yol var. Suriye halkının direniş ve mücadelesinin pek çok zorluğa karşın büyük bir fedakarlık ve cesaretle sürdürüldüğünü biliyoruz.

Suriye halkının mücadelesine olan saygı ve dayanışma duygularımızı bir kez daha iletmek isteriz. Partimiz, Türkiye Komünist Hareketi, Suriye halkının sesini, AKP’nin ve medyanın tüm baskı ve sansürlerine rağmen, mümkün olan her şekilde duyurmaya çalışmış ve çalışmaya devam etmektedir.

Türkiye komünistlerinin AKP hükümetine karşı verdikleri mücadelenin, Ortadoğu’daki sınırları siyasal İslam ideolojisi ile yeniden çizmeye ve bu süreçte AKP’yi ve Türkiye’yi kullanmaya yönelik bölgesel emperyalist planları engelleyememiş olmasından hicap duyuyoruz. Yine de, bu emperyalist planların eninde sonunda Halep’te ve yakın bir gelecekte Suriye’nin tamamında geçersiz kılınmasından memnunuz.

Türkiye’nin ilerici ve laik halkı, Suriye halkının acılarını kendi acıları gibi hissediyorlar ve AKP hükümetinin işbirlikçi politikaları, Türk halkının Suriye halkına yönelik kardeşçe hislerini temsil etmiyor.

Türkiyeli komünistler, Suriye halkına mücadelelerinin yeni yılında en iyi dileklerini sunarken mümkün olan her şekilde Suriye halkıyla dayanışma göstermeye devam edeceklerdir.

Yaşasın Suriye halkının emperyalizme ve onların cihatçı haydutlarına karşı mücadelesi!

Yaşasın Türkiye ve Suriye halklarının kardeşliği!

Yaşasın komünistler arasındaki devrimci dayanışma!”