Başkanlık Anayasası teklifinde üç madde daha Meclis'ten geçti.

Başkanlık Anayasası teklifinin toplam 16 maddesi Meclis Genel Kurulu'nda onaylandı.

Başkanlık Anayasası teklifinde üç madde daha Meclis'ten geçti.

Dün gece Meclis Genel Kurulu’na gelen toplam beş madde yapılan oylamalar ile kabul edildi.

14’üncü madde, yargı organlarına ilişkin düzenlemeleri içeriyordu. 14. maddenin gizli oylaması sonucu madde 341 “evet” oyuyla kabul edildi. Teklif maddesi ile Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısının, “Askerî Yargıtay” ve “Askerî Yüksek İdare Mahkemesi”nin kaldırılması ve buralardan Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimine son verilmesi neticesinde, AYM’nin üye sayısının 17’den 15’e indirilmesi öngörülüyor.

Merkezi bütçeye dair değişikliğin öngörüldüğü teklif ise 15’inci madde idi. Bu da 341 “evet” oyuyla kabul edildi.

Günün kabul edilen son maddesi ise 6 ayrı fıkra ile 58 ayrı hususta düzenlemeyi getirecek olan 16. maddeydi.

AKP ve MHP acele ediyor

5 maddenin görüşülüp oylandığı bu birleşimde sadece 12, 13 ve 14’üncü maddelerin görüşülmesi planlanıyordu. Ancak 14’üncü maddenin görüşmeleri devam ederken, AKP ve MHP Meclis’in çalışma saatinin uzatılarak geriye kalan dört maddenin de aynı birleşimde görüşülüp oylanmasına karar verdi. Bunun da hızlıca gerçekleşmesi için iki parti maddeler üzerine konuşma yapmadı. HDP’nin de Meclis’in bugünkü birleşiminden çekilme kararından dolayı sadece CHP söz bildirdi. Ancak ilerleyen dakikalarda HDP bu tutuma karşı Genel Kurul’a katılma kararı aldı. CHP’liler ise AKP ve MHP’nin aceleciliği karşısında zamana oynamak için madde oylamalarında oldukça yavaş davrandı. Bir anlamda yavaşlatma eylemi gerçekleştirdi.

İkinci tur oylama 48 saat sonra 

Değişiklik teklifinin 58’inci birleşiminde 12, 13, 14, 15 ve 16’ncı maddeler görüşülüp kabul edildi. 18 maddeden oluşan teklifin iki maddesinin görüşmeleri kaldı. Saat 16.00’da toplanacak olan 59’uncu birleşimde de bu son iki madde görüşülüp oylanacak. Teklifin maddeleri üzerine birinci tur oylamasının tamamlanmasının ardından en az 48 saat sonra teklifin ikinci tur oylamalarına geçilecek. İkinci tur oylamada sadece maddeler üzerinde tekrar görüşme olmayacak. Maddelerin ve teklifin tümünün oylaması yapılacak.

İkinci tur oylamada da referandum sınırı olan 330 “kabul” oyu aranacak. 330’un altında “kabul” oyu alan maddeler tekliften düşecek. Teklifin tümü üzerindeki oylamada da 330 “kabul” oyuna ulaşılmadığı takdirde değişiklik teklifi Meclis’ten geçemeyecek.