Ekim Devrimi’nden bugüne yansıyanlar

PUSULA'da bu hafta Ekim Devrimi'nden bugüne ve Türkiye'ye kalanları değerlendiriyoruz.

Ekim Devrimi’nden bugüne yansıyanlar

İnsanlığın tarih sahnesindeki en görkemli gösterisi sayılması gereken Büyük Ekim Devrimi’nin 100. yılında dünya tıpkı onun öncesindeki gibi kapitalizm ve onun en yüksek aşaması olarak emperyalizmin boyunduruğu altında.

Sosyalizm ise 1990’ların başındaki çözülmenin ardından teorik, ideolojik, siyasal ve örgütsel dağınıklığını ve eksikliklerini bütünlüklü bir biçimde aşamamış olsa da emperyalizmin biriktirdiği çelişkiler ve yarattığı sorunlar dünyanın yeniden belirleneceği bir sürecin başlangıcında olduğumuzu gösteriyor.

PUSULA’da, bu hafta, “Ekim Devrimi’nin güncelliği” başlıklı dosya yazısının yanı sıra Demir Silahtar’ın Sovyetler Birliği’nde işçilerin kazanımlarını ele aldığı “Sovyetler Birliği’nden bugüne kalanlar”, Vedat Altan’ın Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkilerini değerlendirdiği “Sermayenin tercihleri başattır” ve Ali Ateş’in bugün devrimin güncelliğini tartıştığı “Yeni Ekimler mümkün mü” başlıklı yazılarıyla Büyük Ekim Devrimi’nin Türkiye’ye ve dünyaya yansımalarını ele alıyoruz.

İyi okumalar…