Torba yasa kabul edildi: MTV'ye zam

'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı', TBMM'de kabul edildi.

Torba yasa kabul edildi: MTV'ye zam

“Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

232 oy kullanılan kanun tasarısı 228 oy ile kabul edildi, 4 oy ret yönünde oldu.

Kabul edilen kanun tasarısı şunları kapsıyor:

– Motorlu Taşıt Vergileri bin 300 ve altı araçlar için yüzde 15, diğer araçlarda ise değerleri üzerinden yüzde 10 arttırılacak.
– Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 22 uygulanacak.
– Özel iletişim Vergisi yüzde 7.5 olarak belirlenecek.
– Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu oluşturulacak.
– Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların Bankacılık Sigorta Muamele Vergisi’nden muaf tutulacak.
– Şans oyunları ile yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler için veraset ve intikal vergisi yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarılıyor.
– Asgari ücret bin 404 TL’nin altına düşmeyecek düzenleme yapılacak.
– FATİH projesi kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarında vergi ve benzeri mali yükümlülüklerden istisna tutulacak.
– İmalat Sanayi yatırım kapsamındaki inşaat harcamalarında KDV iadesi uygulaması 2018 yılında da devam edecek.
– İşsizlik ödeneği ödeme tarihinin ayın beşinci gününde yapılamaz ve daha erken ödenebilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na yetki verilecek.
– Kamu ihalelerinde kefalet sigortaları kapsamında düzenlenen kefalet senetleri teminat mektubu gibi işlem görecek.
– 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu net borçlanma limiti yükseltilecek.
– Yaz saati uygulaması getiriliyor.
– Atatürk Orman Çiftliği’nin 10 yıl intifa Hakkı elde etmesine yönelik 30 yıl olarak değiştirilmesi görüşülmeden Kanun Tasarı metninden çıkarıldı.
– Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde emlak vergisi, vergi, harç ve katılım paylarının alınması, 31 Aralık 2017’den 31 Aralık 2020’ye ertelenecek.
– Engellilere ÖTV’siz araç satışının aracın vergisiz fiyatının 70 bin liranın altında olmasına ilişkin düzenleme bulunuyor.
– Belediyeler ve bağlı kuruluşların ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası belediyelere ait şirketlerin ve İl Özel İdareleri’nin ödemekle yükümlü olduğu ve özelleştirme işlemleri sırasında TEDAŞ’a devretmiş alacakların Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanacak tutarın ilk taksiti 2018 yılının Ocak ayından başlamak üzere yirmi dört ayda yirmi dört eşit taksitte ödeyecekler.
– Esnaf ve ahilik sandığı 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.