Elektrik, su gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçlara ilişkin kanun teklifi yasalaştı

Elektrik, su, telefon, internet gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların icra takibinin elektronik ortamdan yapılmasını öngören kanun teklifi yasalaştı.

Elektrik, su gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçlara ilişkin kanun teklifi yasalaştı

Elektrik, su, telefon, internet gibi abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan borçların icra takibinin elektronik ortamdan yapılmasını öngören kanun teklifi yasalaştı.

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Teklifi, meclis genel kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme 1 Haziran2019’da yürülüğe girecek.

Kanun, ilgili kanun ve mevzuatta düzenlenen ‘abonelik sözleşmeleri’ ile tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklı ve avukatla takip edilen para alacaklarına ilişkin icra takiplerini kapsıyor. Söz konusu kanun ile icra takipleri elektronik ortamdan yapılabilecek.

Takip işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla UYAP bünyesinde Merkezi Takip Sistemi oluşturulacak. Sistem sayesinde, takipler elektronik ortamda başlatılacak ve yürütülecek. Takiplerde Merkezi Takip Sistemi harcı alınacak ayrıca icraya başvurma harcı ile tahsil harcı alınmayacak.

Borçlu da Merkezi Takip Sistemi üzerinden güvenli elektronik imza kullanılarak veya herhangi bir icra dairesine başvurarak ödeme emrine itiraz edebilecek.

Abonelik sözleşmesinden kaynaklanan para alacaklarının takibine ilişkin hükümler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte derdest olan takipler hakkında uygulanmayacak.

Merkezi Takip Sistemi’ne yönelik düzenlemeler, 1 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.