Erdoğan artık şirket de kurabilecek

Son uyum KHK'si olan 703 no'lu KHK ile birçok yetki edinen Cumhurbaşkanı'na, yine aynı KHK ile anonim şirket kurabilme yetkisi verildi

Erdoğan artık şirket de kurabilecek

Her fırsatta Türkiye’nin anonim şirket gibi yönetilmesini istediğini söyleyen AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 703 No’lu KHK ile “hayal ettiği” anonim şirketi kurma imkânına da sahip oldu. Bu sayede Saray birçok şirket kurabilecek. Kamu iktisadi teşebbüslerine ilişkin KHK’ye eklenen madde uyarınca, Cumhurbaşkanı’nca anonim şirket şeklinde kurulan kamu sermayeli şirketler, Türk Ticaret Kanunu hükümlerinden muaf tutulacak.

Yatırım görevi devlet bütçesinden karşılanacak

Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye’nin anonim şirket gibi yönetilmesini istediğini söyleyen Erdoğan, 703 No’lu KHK ile “hayal ettiği” anonim şirketi kurma imkanına sahip oldu. Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ne (KİT) ilişkin KHK’ye eklenen madde uyarınca, Cumhurbaşkanı’nca anonim şirket şeklinde kurulan kamu sermayeli şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nun kuruluş, tescil, ayni ve nakdi sermaye konulmasına ve genel kurula ilişkin hükümlerinden muaf tutulacak.

Ayrıca savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarına ilişkin anonim şirket olarak kurulacak teşebbüslerdeki Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) denetim ve şirketlerde kamunun pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler, Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak. Bu anonim şirketler, çıkarılan KHK ile teşebbüslere tanınan tüm hak, istisna ve muafiyetlerden yararlanacak. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı’nın kurduğu anonim şirket, yatırım görevini kendi imkanı ile karşılayamazsa bu kısım o yıl içinde devlet bütçesinden karşılanacak. Anonim şirketlerin yurtdışında şirket kurmasına ve kurulmuş şirketlere ortak olmasını belirlemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

KİT’ler ve ortaklıklar da Saray’a bağlı

Yapılan değişikliklerle KİT ve bağlı ortaklıklar da Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak. Bu KİT’lerin genel müdürlerinin ve yönetim kurulu üyelerinin atanmasına ve sahip olmaları gereken zorunlu niteliklerine ilişkin hükümler uyum KHK’si ile kaldırıldığı için, bu kişilerin nasıl seçileceği ve atanacağı hâlâ belirsiz. Teşebbüslerin yatırım ve finansman programlarında yapılan değişikler de, şirket imkânları ve yatırım kapasiteleri göz önüne alınmadan Cumhurbaşkanı kararına bağlanacak. Cumhurbaşkanı, KİT’lere kendi imkânlarıyla karşılayamayacakları yatırım görevi verdiğinde özkaynaklardan karşılanması gereken kısım, yine devlet bütçesinden karşılanacak.

Uyum KHK’si yapılan değişiklik ile teşebbüslerin ve bağlı ortaklıkların işletmelerinde üretim yapılması şartı da kaldırıldı. Değeri 10 milyonun üzerinde olan işlevsiz durumdaki işletmelerin ederlerinin altındaki devri de yine Cumhurbaşkanı’na bağlandı.