Türkiye Gazetesi yazarından skandal sözler: Sünni olmayan kafirdir, cehenneme gider

İlahiyatçı yazar Osman Ünlü, "Sünni alimlere inanmayanların 'kafir' olacağını" ve "cehenneme gideceğini" yazarak mezhep kışkırtıcılığının bariz bir örneğini oluşturdu.

Türkiye Gazetesi yazarından skandal sözler: Sünni olmayan kafirdir, cehenneme gider

Işıkçılar cemaatine ait İhlas Grubu bünyesindeki Türkiye Gazetesi‘nde yer alan bir köşe yazısında, şeriatçı silahlı örgütlerin fermanlarını aratmayan ve mezhep ayrımcılığını kışkırtan skandal ifadeler yer aldı.

Gazetenin yazarlarından Osman Ünlü, “İtikadı doğru olan Müslümanlara Ehl-i sünnet vel-cemâ’at veya Sünnî denir.” diyerek başladığı köşe yazısında “İslâm dinini, doğru olarak nereden, hangi âlimlerin kitaplarından öğrenebiliriz?” sorusuna yanıt verirken, “Sünni alimler”in bildirdikleri dışındaki bilgilere inanmayanların “kâfir” olacağını ve “cehenneme gideceğini” öne sürdü.

Sünniliğin dört mezhebe ayrıldığını belirten yazar, “Dört mezhepten birinde bulunmayan kimse, Ehl-i sünnet olmaz.” derken, Sünni olmayanın da ‘kafir’ sayılacağını savundu.

Ünlü’nün sözleri, AKP’liler ve islamcıların “birlik beraberlik” nutukları atarken dilinden düşürmediği “ümmet” söyleminin altında dinciliğin insanlığı bölen yüzünün yattığını bir kez daha gözler önüne sererken, AKP’nin yalnızca kağıt üzerinde bıraktığı laikliğin önemini de ortaya koydu.

Ünlü’nün yazısında o bölümler şöyle:

“İslâm dininin bildirdiği din bilgileri, Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarında yazılı olan bilgilerdir. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdikleri iman ve İslâm bilgileri arasında, manaları açık olan nasslardan yani âyet-i kerimelerden, hadîs-i şeriflerden birine inanmayan Kâfir olur. İnanmadığını gizlerse, buna Münafık denir. Hem gizler, hem de, Müslüman görünerek Müslümanları aldatmaya çalışırsa, buna Zındık denir. Manası açık olmayan nassları yanlış tevil ederek, yanlış inanırsa, kâfir olmaz. Fakat, Ehl-i sünnetin doğru yolundan ayrıldığı için, Cehenneme girecektir.”

“İtikadı doğru olan Müslümanlara Ehl-i sünnet vel-cemâ’at veya Sünnî denir. Sünnî olanlar, ibadet yapmakta dört mezhebe ayrılmışlardır. Bu dört mezhepte bulunanlar, birbirlerinin Ehl-i sünnet olduklarını bilirler ve birbirlerini severler. Dört mezhepten birinde bulunmayan kimse, Ehl-i sünnet olmaz. Ehl-i sünnet olmayanın da, kâfir veya bidat ehli olacağı, İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin Mektûbâtında, Dürr-ül-muhtârın Tahtâvî hâşiyesinde, El-besâir li-münkîr-it-tevessül-i bi-ehl-il-mekâbir kitabında vesikaları ile yazılıdır.”

http://gazetemanifesto.com/2018/07/17/akpli-erem-senturk-sunnilik-disindaki-islami-akimlar-dunya-icin-tehdit/