ÇEVİRİ ODASI | Portekiz Komünist Partisi'nden Avrupa Parlamentosu açıklaması

Avrupa Parlementosu'nun çoğunluğu komünizm karşıtlığını teşvik ediyor ve bir tarihi yeniden yazıyor.

ÇEVİRİ ODASI | Portekiz Komünist Partisi'nden Avrupa Parlamentosu açıklaması
Çeviren: Özer Aydoğdu

 

Avrupa Parlamentosu’nun çoğunluğu komünizm karşıtlığını teşvik ediyor ve bir tarihi yeniden yazıyor

Avrupa Parlamentosu’nun çoğunluğu bugün, Portekiz düzen partilerinin de taraflı oylarıyla Avrupa Birliği’nin tarihi çarpıtma stratejisine uygun, önemli bir kararı onayladı.

Şimdi onaylanan metin, faşizmi ve komünizmi eşitleme çabasıyla, Nazi-faşizmin suçlarını en aza indirgemek, haklı çıkarmak ve büyük kapitalist güçlerin ortak suçlarını örtmek ve Birleşik Krallık ve benzerleri gibi modern tarihin en gerici kavramlarını ve yanlışlıklarını desteklemektedir. Ki bu ülkeler 2. Dünya Savaşı sırasında Nazi sürülerini Sovyetlerin üstüne salma umudu ile kendine yol açmış, bu da Sovyetler’de başka hiç bir ülkeyle kıyaslanamayacak derecede büyük bir insani ve maddi kayba yol açmıştır.

Bu utanmaz denklik, Ribbentrop-Molotov Paktına odaklanarak, tarihsel bağlamını göz ardı ederek, Avrupa Parlamentosu çoğunluğunun kabul ettiği karar, büyük kapitalist güçlerin savaş tarafından motive edilen, faşizmin yükselişine nasıl tahammül ettiğini, toplandığını ve hizaya sokmadığını gösteriyor. Bu karar komünist ideale ve SSCB işçi ve halklarının Avrupa genelinde işçi ve halkların mücadelesini ve özlemlerini teşvik eden muazzam ekonomik ve sosyal başarılarına karşı alınmıştır.

AP’nin çoğunluğu tarafından kabul edilen bu kararda, 15 Temmuz 1933 tarihli Birleşik Krallık, Fransa, Alman ve İtalya tarafından imzalanan ve Almanya’nın yeniden silahlanmasına açılan kapıyı aralayan Quadripartite Sözleşmesi’ne kasıtlı olarak atıfta bulunmamıştır, veya Hitler’in ve Mussolini’nin, faşist hükümeti 1939 Şubat’ında Fransa ve Birleşik Krallık tarafından tanınacak olan İspanyol İç Savaşı’nın yol açtığı Franco’ya ve faşist darbeye verilen desteği, veya 30 Eylül 1938’de Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık tarafından imzalanan ve Çekoslovakya’nın topraklarını Nazi ordusunun işgal etmesini, topraklarını Polonya ve Macaristan’ın işgal ettiği bir bölgeyle birleştiren bir Anlaşma ile sonuçlanan Münih Konferansı’nı. Ya da Fransız ve İngiliz hükümetinin, SSCB ile karşılıklı yardım müzakere etme çabalarını sabote etmesini, bir Alman-Sovyet çatışması beklentileriyle teşvik edilen ikinci bir dünya savaşını durdurmasını.

Avrupa Parlamentosu’nun çoğunluğunun kabul ettiği karar, yalnızca büyük Alman tekellerinin Hitlerle birleşmesini değil, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra komünistlerin ve Sovyetler Birliği’nin nazi-faşistlerini yenmesi ve halkları sömürge boyunduruğundan kurtarması konusundaki kararlı katkısını silmek istiyor. Bu karar aynı zamanda komünistlerin halkları faşist baskıdan özgürlüğü giden yolda oynadığı rolü veya Portekiz’de olduğu gibi demokratik hakları, işçilerin ve halkların sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel kazanmadaki rolünü gözardı etmek için alınmıştır.

Bu karar aynı zamanda ağırlığı göz ardı edilemeyecek başka bir amacı da içeriyor: Litvanya, Estonya, Letonya ya da Polonya ve diğer ülkeler gibi NATO ve Avrupa Birliği’nin içinde bulunan ülkelerde ilerici güçler ve sendikaları da içeren komünist partilerin genel yargılanmasını ve yasaklanmasının yolunu açmayı da amaçlıyor. Ki bunun yanında yasa, faşizmin rehabilitasyonunu, tarihi övgüsünü ve nazi-faşist işbirlikçilerinin yüceltilmesi ile, Kızıl Ordu, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın teşviki ve faşist güçlerin teşvik edilmesini de amaçlıyor.

Bu tarihsel revizyonizm önceki AB tavırlarının tekrarlanmasıdır. AB, dünyaya “demokrasi” ve “insan hakları” dersleri vermeyi hedeflemekte, ancak medeniyetin engellenmesini, sosyal ve işçi haklarına, ulusal egemenlik ve demokrasiye saldırmayı desteklemektedir. AB, büyük sermayenin ve büyük güçlerin hizmetinde ve temel hak ve özgürlükleri kısıtlayan, baskıcı (ve militarist) eğilimler ve uygulamalar geliştiriyor. Bu politikalar geçmişte olduğu gibi radikal sağ ve faşist güçlerin nüvelerinin temelidir.

Portekiz düzen partilerine yaslanan, bu tarihi tahrif etme ve komünizm karşıtlığı yapma denemesini Avrupa Parlamentosu üyesi Portekiz Komünist Partisi üyeleri olarak kınıyoruz. Ve faşizm yeniden var edilirken, komünist ideolojinin ve siyasetin suçlanmasına izin vermeyeceğimizi yeniden dile getiriyoruz.

Portekiz Komünist Partisi

23.09.2019

Kaynak: Portuguese CP, Majority of the European Parliament promotes anti-communism and the rewriting of history