Türkiye gazetesi yazarı: Kuran'ı kendi aklı ile anlamaya çalışan kafir olur

Türkiye gazetesi yazarı ilahiyatçı Osman Ünlü, Kuran'dan kendi aklıyla mana çıkaranların "kafir" olacağını öne sürdü.

Türkiye gazetesi yazarı: Kuran'ı kendi aklı ile anlamaya çalışan kafir olur

Işıkçılar tarikatının yayın organı, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi‘nde Kuran’ı kendi aklıyla anlamaya çalışanların “kafir” olacağı savunuldu.

Gazetenin “ilahiyatçı” yazarlarından Osman Ünlü, “Dinimizi doğru öğrenmek için” başlıklı yazısında “Bir kimse, dinini doğru olarak öğrenmek için kime veya nereye müracaat etmesi gerekir?” sorusuna yanıt verirken “mezhep”sel ayrıntıya dikkat çekti ve Sünni alimlere başvurmanın şart olduğunu öne sürdü.

“Peygamber efendimiz, dünya eczanesine yüz binlerce ilaç hazırlayan baştabip olup, evliya ve âlimler de, bu hazır ilaçları, hastaların dertlerine göre dağıtan, emrindeki yardımcı tabipler gibidir.” diyen Ünlü, “Hastalığımızı bilmediğimiz, ilaçları tanımadığımız için, yüz binlerce hadîs-i şerif içinden, kendimize ilaç aramaya kalkarsak allergie, aksi tesir hasıl olarak, cahilliğimizin cezasını çeker, fayda yerine zarar görürüz.” ifadelerini kullandı.

Ünlü sözlerinin devamında da bir “hadis”e atıfta bulunarak, “Kur’ân-ı kerimden kendi aklı ile kendi düşüncesi ve bilgisi ile mana çıkaran [din büyüklerinin, Peygamber efendimizden ve Eshâb-ı kiramdan alarak yaptıkları tefsirlere aykırı uydurma tefsir yazan] kâfir olur) buyuruldu.” dedi.

“Mezhepsizler” olarak nitelediği kesimlerin bu inceliği anlayamadığını belirten Ünlü bu kesimlerin “Herkes Kur’ân ve hadîs okumalı, dinini bunlardan kendi anlamalı, mezhep kitaplarını okumamalıdır” dediğini ve “Ehl-i sünnet âlimleri”nin kitaplarını okunmasını yasak ettiklerini belirtip, “Bu kitaplardaki bilgilere, Allahü teâlâya inanmamaktır, Ona ortak koşmaktır, diyecek kadar sapıtıyorlar. Böylece insanların İslâm dininin tam esasını öğrenmelerine mâni oluyor ve fayda yerine zarar veriyorlar.” iddiasında bulundu.

Gerici yazar daha önce kaleme aldığı bir yazıda da “Sünni alimlere inanmayanların ‘kafir’ olacağını” ve “cehenneme gideceğini” öne sürmüştü.