Almanya AYM kilise, sinagog ve camilerde ibadetin yasaklanamayacağına hükmetti

Almanya Federal Anayasa Mahkemesi’nin bugün aldığı karara göre kilise, cami ve sinagoglar istisnai durumlarda din hizmetlerini sürdürme talebinde bulunabilirler.

Almanya AYM kilise, sinagog ve camilerde ibadetin yasaklanamayacağına hükmetti

Mahkeme kararında, dini cemaatlerin toplu dua ve ilahi okumaktan feragat etmeleri, fiziki mesafeyi korumaları ve enfeksiyon riskini düşük olarak değerlendirmeleri halinde buralarda ibaretlerin yasaklanamayacağı vurgulandı.

Anayasa Mahkemesi, Aşağı Saksonya Yüksek İdare Mahkemesi’nin eyaletteki İslam cemaatinin Ramazan ayında Cuma namazı kılma başvurusunu reddetmesi üzerine bu kararı aldı. Eyalet Yüksek İdari Mahkemesi, İslam cemaatinin başvurusunu eyalet korona yönetmeliğinde bu konuda bir muafiyet ibaresi olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Anayasa Mahkemesi yönetmeliğin ilgili düzenlemesini geçici olarak askıya aldı.