İşini kaybetme korkusu koronavirüs korkusunun önünde

Koronavirüsün ekonomiye etkisi yurttaşlarda virüsten daha büyük endişe yaratırken, Türkiye’de işini kaybetme korkusu, koronavirüs korkusunun önüne geçti.

İşini kaybetme korkusu koronavirüs korkusunun önünde

Bir halk sağlığı sorunu olan koronavirüs pandemisi tüm dünyanın en sıcak gündem maddesi haline gelirken, Türkiye’de yapılan son araştırma, yurttaşların işini kaybetme korkusunun, koronavirüs korkusunun öne geçtiğini gösterdi.

Dünya Gazetesi için StratejiCo. ve ERA Araştırma işbirliğinde hazırlanan ve Koronavirüs Gündem Araştırması için 19-21 Mart arasında 12 ilde 18 yaş üstü 406 kişiyle bire bir görüşüldü.

Araştırmada en dikkat çekici veri, kişinin kendisi ya da aileden birinin işini kaybetmesine yönelik endişesinin virüse karşı duyulan genel endişe oranını geçmesi oldu. Yani insanlar yaşamını kaybetmekten değil, işini kaybetmekten daha çok korkuyor.

Araştırmaya göre, koronavirüs salgınından dolay endişeli olanların oranı %37’den %63’e yükseldi.

Buna karşın önümüzdeki aylarda kendi işini ya da aileden birinin işini kaybetmesi konusunda endişe duyanların oranı %68 olarak gerçekleşti.

Öte yandan koronavirüs hakkında bilgi kaynaklarına yönelik sorulara verilen cevaplar sonucunda en güvenilir kaynak %51 ile Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı oldu.

Hükümetin aldığı önlemleri yeterli bulan katılımcıların oranı %56 olarak gerçekleşirken, katılımcıların %26’sı alınan önlemlerin yetersiz olduğu görüşünü paylaştı.

Araştırmaya göre katılımcıların Koronavirüs salgınının süresi hakkındaki beklentisinin arttığı da ortaya çıktı. 19-21 Mart arasında araştırmaya katılanlar mevcut durum ve kısıtların ortalama 4 ay süreceği görüşünde. Üç büyük ilde yaşayanlar, 18- 35 yaş arası katılımcılar ve çalışanların süre tahmini diğer katılımcılara göre daha yüksek olarak kaydedildi.