Komünist gençler: Deniz Gezmiş'in adını silemezsiniz!

2011 yılında Ataşehir'de açılan Deniz Gezmiş Parkı'nın isminin, AKP ve İBB tarafından değistirilmeye çalışılmasına karşı TKH Gençliği bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

Komünist gençler: Deniz Gezmiş'in adını silemezsiniz!

“Denizlerin Adını Silemezsiniz!”, “Denizlere Sözümüz Sosyalist Türkiye”, “Emperyalistler İşbirlikçiler 6. Filo’yu Unutmayın!” sloganlarının atıldığı eylemde TKH Gençliği adına Seyhun Sarıtaş konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmanın bir bölümü şu şekilde:

“Değerli dostlar, değerli basın emekçileri bugün burada 2011’de açılan ilericilik ve anti-emperyalizmin ülkemizdeki simgesi haline gelen Deniz Gezmiş’in adının verildiği bu parkın ismi Deprem Parkı olarak değiştirilmek istenmektedir.

Burada değiştirilmek istenen şey sadece bir parkın ismi değildir.

Silmek istedikleri nedir biliyor musunuz?

Silmek istedikleri bu ülkenin ilerici damarıdır, Amerikan askerlerini denize dökenleri, Amerikan 6. Filosunu kıble yapanlara karşı mücadele yürütenleri silmek istemektedirler.

Ama herkes bilsin ki bu ülkenin komünist gençleri buna izin vermez.

Deniz Gezmiş adı yerine deprem adını koyacaklarmış…

Geçtiğimiz haftalarda İzmir’de yaşanan depremde yüzü aşkın yurttaşımız yaşamını yitirmiştir. Deprem adı verilerek sosyal farkındalık yaratmaya hiç çalışmasınlar. Depremi önemsemediklerini biliyoruz.

Yıllardır faiz politikalarıyla ülkemizi Amerikan Dolarına bağımlı hale getirdiler. Ülkemizi rant ülkesi haline getirdiler. Müteahhitleri zengin ettiler. Her yere kaçak göçek binalar inşa ettiler ve yüzü aşkın yurttaşımız yaşamını yitirdi.

Depreme hazırlık kılıfına sığınarak Deniz Gezmiş’in isminin silinmeye çalışılması fırsatçılıktan başka bir şey değildir.

Bu isim değişikliğinden derhal vazgeçilmeli ve kamuoyuna açıklama yapılmalıdır.

Son olarak, Denizleri unutturmamak onların yalnızca adını hatırlamak değil, onların mücadelesini bugünün Türkiye’sinde yürütmek demektir.

Bu sebeple Türkiye gençliği üniversitelerde, liselerde gericiliğe, emperyalizme, sömürüye karşı mücadeleyi yükseltmelidir. Yükseltmek zorundadır!”

Konuşmanın ardından ise TKH Gençliği imzalı basın açıklaması okundu. Basın açıklaması şu şekilde:

“BASINA VE KAMUOYUNA

DENİZ GEZMİŞ’İN ADINI SİLEMEZSİNİZ!

DENİZ GEZMİŞ BAĞIMSIZLIK, İLERİCİLİK VE DEVRİMCİLİKTİR!

2011 yılında açılan Deniz Gezmiş Parkı’nın ismi, bugün gerici iktidar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değiştirilmek istenmektedir. Bu ülkenin komünist gençleri olarak bu uygulamaya onay vermediğimizi belirtmek için Deniz Gezmiş Parkı’nda toplanmış bulunmaktayız.

Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki, sermaye sınıfı, işbirlikçiler ve gericiler Denizlerin adından korktukları kadar hiçbir şeyden korkmadılar. Bu korkudan dolayıdır ki, her fırsatta bu ülkenin devrimci geleneğine saldırmaya ve toplum hafızasından silmeye çalışıyorlar. Peşinen söylüyoruz, bu çaba boşunadır! Bu ülkenin gençliği, Denizlerin adını yaşattığı gibi, onların mücadelesini de devam ettirmektedir.

Deniz Gezmiş’in adının silinmesi sembolik bir çabanın ötesinde değerlendirilmelidir. Denizler emperyalizme karşı bağımsızlık, gericiliğe karşı aydınlanma, sömürüye karşı eşitliğin mücadelesini yükselttiler ve bu haklı mücadeleden dolayı sermaye sınıfı ve temsilcilerinin onayıyla idam edildiler.

Bugün tam da Denizlerin karşısında mücadele yürüttüğü her şey AKP tarafından devam ettirilmektedir. Ülkemiz emperyalizmin taşeronu haline gelmiş, gericilik sokaklarda şeriat sloganları atmış, emekçi halk sömürü mekanizmaları altında ezilmiş, açlık ve yoksulluğa sürüklenmiştir. Bu gerçekler egemenleri Denizlerin adını silmeye itmiş, onların yürüttüğü mücadelenin yükselmemesi için adım atmaya sürüklemiştir.

Fakat Denizler’in yaptığı gibi, bugün de ülkemiz gençliği boyun eğmemiş ve bu saldırılara pirim vermeyeceğini göstermiştir.

Açıkça söylüyoruz, Deniz Gezmiş’in adını bu topraklardan silmeye kimsenin gücü ve cüreti yetmez!

Deniz Gezmiş’in mücadelesinin başarıya ulaşmasını hiçbir güç engelleyemez!

Deniz Gezmiş bağımsızlık, ilericilik, sömürüye karşı duruş ve devrimciliktir!

TKH Gençliği olarak Deniz Gezmiş Parkı’nın isminin değiştirilmesini kabul etmediğimizi ilan ediyoruz. Bu adımı atmaya çalışanlar vazgeçmeli ve kamuoyuna açıklama yapmalıdır!

TKH Gençliği
14 Kasım 2020″
Komünist gençler: Deniz Gezmiş'in adını silemezsiniz!