Komünistlerden 23 Nisan açıklaması

Komünistler TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Komünistlerden 23 Nisan açıklaması

Komünistler TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle bir açıklama yayımladı.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) 23 Nisan’ın 100. yıl dönümü için yaptığı açıklamada 23 Nisan’ın ve TBMM’nin kuruluşunun tarihsel önemine atıfta bulundu. Komünistler, “Emperyalist işgal sırasında gerek Osmanlı saltanatı ve gerekse şeyhülislamlık, emperyalist işgale sessiz kalmış, onay vermiş ve ulusal kurtuluş mücadelesinin karşısında yer alarak emperyalist işgalin saflarında olmuşlardır. Bu açıdan 23 Nisan tarihi aynı zamanda saltanata ve işbirlikçilere karşı verilen yanıtın da tarihidir!” ifadeleriyle 23 Nisan 1920’yi andı.

TKH, açıklamasında ayrıca “23 Nisan, emperyalist işgale ve saltanatçılığa karşı verilmiş yanıttır ve bugün 23 Nisan 1920’de kurulan TBMM’nin 100. Kuruluş yıldönümünde emperyalizme ve tek adam rejimine karşı mücadele yükseltilmelidir.” çağrısına da yer verdi.

İşte açıklamanın tamamı:

23 Nisan, emperyalist işgale ve işbirlikçi saltanatçılara karşı verilen yanıttır!

23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu, ülkemizin emperyalist işgale ve işbirlikçi saltanat rejimine karşı verilen yanıttır. 23 Nisan’ın ve TBMM’nin kuruluşunun 100. yıldönümü bu tarihi gerçekler anılmadan kutlanamaz!

100 yıl önce dönemin emperyalist güçleri, İngiltere, Fransa ve İtalya ülkemizi paylaşmak için anlaşmış, başkent İstanbul işgalci emperyalist askerlerin postalı altında 5 yıl kalmıştır. Bütün devlet kurumlarının ve İstanbul’da bulunan Meclis’in işgalci emperyalist güçler tarafından basılması, halk temsiliyetini üstlenen Meclis’in Ankara’da kurulmasına yol açmış, emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesinin yeni adresi olmuştur.

Emperyalist işgal sırasında gerek Osmanlı saltanatı ve gerekse şeyhülislamlık, emperyalist işgale sessiz kalmış, onay vermiş ve ulusal kurtuluş mücadelesinin karşısında yer alarak emperyalist işgalin saflarında olmuşlardır. Bu açıdan 23 Nisan tarihi aynı zamanda saltanata ve işbirlikçilere karşı verilen yanıtın da tarihidir!

100 yıl sonra bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kez Amerikan işbirlikçisi ve saltanat ile hilafet heveslisi FETÖ’cüler tarafından bombalanmış, yine Osmanlıcı AKP iktidarı tarafından Meclis devre dışı bırakılarak padişahlık heveslisi tek adam rejimine teslim edilmek istenmektedir.

23 Nisan, emperyalist işgale ve saltanatçılığa karşı verilmiş yanıttır ve bugün 23 Nisan 1920’de kurulan TBMM’nin 100. Kuruluş yıldönümünde emperyalizme ve tek adam rejimine karşı mücadele yükseltilmelidir.

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ