Sayıştay, usulsüzlüğü ortaya çıkardı

Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı denetim raporunda çok sayıda usulsüzlük ortaya çıktı.

Sayıştay, usulsüzlüğü ortaya çıkardı

Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu raporda, İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki 10 vakfa ait taşınmazlara inşa ve fiziki müdahalede bulunularak yeni yapı inşa edildiği ve müdürlük ile yapılan sözleşmelerde belirtilen amaçlar dışında kullanımlar oluştuğu belirtildi.

Genel müdürlüğün, taşınmazlara yapılan kaçak inşaat ve fiziki müdahaleyi koruma kurullarına bildirmediği gibi imar affı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na müracaat ettiği de tespit edildi. Raporda, genel müdürlüğün görevinin yapılan değişiklikleri Koruma bölge kurulu müdürlüklerine bildirerek sorumlu kişilerin cezalandırılması ve yapıların eski haline dönüştürülmesini sağlamak olduğu kaydedildi.

Cumhuriyet’ten Mahmut Ilıcalı’nın haberine göre, Sayıştay raporunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yönetimindeki bazı vakıflara ait konutların lojman olarak personele tahsis edildiği belirlendi.