Meclis açılıyor: Tartışmalı yasalar gündemde

TBMM yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından mesaiye bugün başlıyor. İktidarın gündeminde iklim anlaşması, vergi, kooperatifçilik, sosyal medya, seçim kanunu var. Muhalefet ekonomi için düzenleme istiyor.

Meclis açılıyor: Tartışmalı yasalar gündemde

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 76 günlük aranın ardından 5. yasama yılına bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayacak yeni dönemde iktidarın sosyal medyadan seçim kanununa birçok tartışmalı konuyu gündeme getirmesi bekleniyor. Muhalefet ise ekonomik zorluklara dikkat çekerek bu konuda düzenlemeler yapılmasını istiyor.

İLK GÜNDEM PARİS İKLİM ANLAŞMASI OLACAK

5 Ekim Salı günü Meclis Dışişleri Komisyonu’nda görüşülmeye başlanması beklenen Paris İklim Anlaşmsı Ekim ayı içinde genel kurul gündemine getirilerek onaylanması bekleniyor. Anlaşma küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması ve 2050’ye kadar sera gazı emisyonlarının sıfırlanması gibi taahhütleri içeriyor. Anlaşmanın onaylanmasına tüm muhalefet partileri olumlu bakıyor.

İLK DÜZENLEME VERGİ İÇİN YAPILACAK

Meclis’in ekim ayı içinde ele alacağı diğer gündem maddeleri Kamu Denetleme Kurumu (Ombdusmanlık) ile araştırma komisyonlarının raporları olacak. Bu raporların ardından yasa teklifi görüşmelerine geçilecek. Meclis’in görüşeceği ilk yasa teklifinin vergi kanunda değişiklik öngören düzenleme olması bekleniyor. Meclis’in açıldığı gün Başkanlığa sunulması beklenen 65 maddelik vergi paketinin “kayıt dışılığı azaltacak ve vergiye uyumu teşvik edecek” bir dizi düzenleme içereceği ifade ediliyor. AK Parti grubundan edinilen bilgiye göre teklif yıllık cirosu 240 bin TL’nin altında olan basit usulde vergilendirilen yaklaşık 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulmasını, tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamasını, geçici beyanname sayısının 4’ten 3’e düşürülmesini, YouTuber’ların vergi kesintilerine ödeme kolaylığı gibi düzenlemeler içeriyor.

UZUN SÜREDİR KONUŞULAN SPOR KLÜPLERİ KANUN TEKLİFİ GÜNDEMDE

Yeni yasama yılının başında uzun süredir üzerinde çalışılan spor kulüpleriyle ilgili düzenlemenin de kanunlaşması bekleniyor. Spor kulüpleri için mali şeffaflık hedefleyen, kulüp yöneticilerinin, kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olması, kulüplerin dernek statüsünden çıkarılarak anonim şirket gibi yönetilmesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca denetlenmesi öngörülen düzenlemenin bütçe dönemi gelmeden görüşülmesi bekleniyor.

KADINLARIN KOOPERATİF KURMASI TEŞVİK EDİLECEK

AKP tamamladığı çalışmalardan biri de kooperatifçilik teklifi. Kooperatiflerde denetleme ve şeffaflığı artıracağı ifade edilen teklifle kooperatif yönetimlerine iki dönem kuralı getirilecek, vergi indirimi gibi düzenlemelerle kadınların kooperatif kurması teşvik edilecek.

RUH SAĞLIĞI VE 5. YARGI PAKETİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AKP grubu Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 5. Yargı paketi çalışmalarını ve ruh sağlığı alanında görev yapan meslek gruplarının çalışma esas ve usullerini belirleyecek kanun üzerindeki çalışmalarını da sürdürüyor. Bu iki kanun teklifinin bütçe görüşmeleri öncesi Meclis gündemine alınması için çalışıldığı, yetişmezse bütçe sonrası ele alınacağı ifade ediliyor.

GENEL KURUL’DA BÜTÇE MESAİSİ ARALIKTA BAŞLAYACAK

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nin 17 Ekim’e kadar Meclis’e sunulması gerekiyor. Bütçe sunulduktan sonra önce Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda daha sonra TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Aralık ayında yapılması beklenen genel kurul görüşmeleri öncesi Meclis’in gündemindeki diğer konuları tamamlaması hedefleniyor.

SEÇİM KANUNU VE SOSYAL MEDYA YENİ YILA KALDI

Meclis gündeminde kamuoyunun ve muhalefet partilerinin yakından takip ettiği Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik içeren kanun teklifi ve AK Parti’nin “dezenformasyonla mücadele” yasası olarak nitelediği sosyal medya yasası ile ilgili teklifler de yer alıyor. AK Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre her iki düzenlemenin de bu yıl içinde gündeme alınması çok mümkün görünmüyor. Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi başta olmak üzere çeşitli değişiklikler içeren kanun teklifi için haziran 2022’ye kadar süre olduğu belirtilirken sosyal medya ile ilgili çalışmanın da bu yıla yetişmesinin zor olduğu ifade ediliyor.