Sağlık çalışanlarının yüzde 27'si istifa etmeyi düşünüyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, Türkiye'de sağlık çalışanlarının yüzde 30'una Koronavirüs teşhisi konulduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının yüzde 27'si istifa etmeyi düşünüyor

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sendika tarafından hazırlanan ‘Covid-19 ile Mücadele Sürecinde Sağlık Çalışanları Araştırması’ raporunu açıkladı. Durmuş, araştırmanın çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 3 bin 718 kişinin katılımı ile gerçekleştirildiğini söyledi. Araştırmaya katılanların yüzde 50,9’unun erkek, yüzde 49,1’inin ise kadın olduğunu dile getiren Durmuş, Koronavirüs salgını sürecinde çok sayıda sağlık çalışanının hastalığa yakalandığını belirterek, “Sağlık çalışanları hem pandemi süreciyle, hem pandeminin getirmiş olduğu yoğun iş yüküyle mücadele ediyorlar. Kendisine Covid-19 teşhisi konulan sağlık çalışanı oranı yüzde 30. Her türlü tedbire her türlü kendisini koruma noktasındaki bilinç düzeyinin yüksek olmasına rağmen bu oranları görüyoruz. Çünkü sağlık çalışanlarının bütün bu süreç içerisinde aşırı yorgunluğa bağlı olarak vücut dirençlerinin düşük olmasının da bunda çok büyük bir etkeni var” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 97’Sİ YORGUN”

Durmuş, araştırmanın, sağlık çalışanlarının çok zor bir süreçten geçtiğini ortaya koyduğunu kaydederek, “Ağır çalışma koşulları sağlık çalışanlarının hem kişisel yaşamlarını hem aile yaşamlarını hem de sosyal yaşamlarını olumsuz etkilemektedir. Oysa sağlıkla iştigal edenlerin, yani görevi hayat kurtarmak olanların tam tersi bir duruma sahip olmaları gerekmektedir. Maalesef araştırma bulgularımız, sağlık çalışanları açısından ortada alarm zilleri çalan bir tablo olduğunu ortaya koymaktadır. Pandemiyle birlikte artan iş yükünden dolayı yorulduğunu veya çok yorulduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 97,7. Uyku sürelerinin ve kalitesinin düştüğünü dile getirenlerin oranı ise yüzde 81,4. Bu verileri, başta yetkililer olmak üzere herkesin iyi tahlil etmesi gerekmektedir. ‘Alarm zilleri çalıyor’ dememizin nedeni işte bu veriler. Benzer durum, sağlık çalışanlarının ekonomik durumları için de söz konusudur” diye konuştu.

“YÜZDE 87’Sİ ALIM GÜCÜNÜN DÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ”

Durmuş, sağlık çalışanlarının ekonomik durumuyla ilgili de, şunları söyledi:

“Araştırma, sağlık çalışanlarının yüzde 75’inin önceki yıllara göre diğer memurlardan daha düşük ücret aldığını ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıllara göre alım gücünün düştüğünü söyleyenlerin oranı ise yüzde 87’nin üzerindedir. Sağlık çalışanlarına can suyu olması gereken döner sermaye sistemini yani ek ödemeyi, adaletli ve yeterli bulmayanların oranı ise yüzde 98,2. Buradan soruyoruz; çalışanların neredeyse tamamının memnun olmadığı bir sistemi ayakta tutmak mümkün mü? Araştırma, döner sermaye sistemine sağlık çalışanlarının bakışını, bu yönüyle bir defa daha teyit etmiştir. Bu sistem, sağlık çalışanları açısından aslında yok hükmündedir. Ekonomik kaygı taşıyan bir kimsenin, işine motive olmasını ne kadar bekleyebilirsiniz? Yani işini hakkıyla yapmasına rağmen, hak ettiği ücreti alamayan bir kimseden, iş verimliliği, motivasyon, çalışma barışı ve huzuru konularında ne bekleyebilirsiniz?”

“YÜZDE 27’Sİ İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNÜYOR”

Araştırmaya göre sağlık çalışanlarının yüzde 27’sinin istifa etmeyi düşündüğünü ifade eden Durmuş, “Bunun sebebi ise, yoğun çalışma temposu, salgın korkusu, gelir kaybı, ücret adaletsizliği, mobbing ve şiddet olaylarına dayanıyor. Araştırmanın tamamının ortaya koyduğu kötü tablo, doğal olarak sağlık çalışanlarının ruhi durumlarına da olumsuz yansıyor. Tükenmişlik hissi yaşadıklarını belirtenlerin oranı yüzde 80. Huzursuz olduklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 91. Çağın en yaygın hastalığı stresi yaşadıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 92,4” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARINI GÖRMEZDEN GELMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Sağlık-Sen olarak sahada bu ve benzer tablonun tanığı olduklarını dile getiren Durmuş, “Mücadelemiz, bu tablonun çok geç olmadan ters yüz edilmesi içindir. Bu sorunların ortadan kalkması, sağlık çalışanlarının yüzlerinin gülmesi ile mümkündür. Yeter ki kararlı irade ortaya konsun. Sayın bakana dünkü ziyaretimizde bu hususları bizzat ilettik. Elbette hemen çözülecek sorunlar var, zaman alacak çözümler var. Ancak şunun unutulmaması gerekir ki, sağlık çalışanlarının sorunlarını görmezden gelmek mümkün değildir. Can kurtarmak için zamanla yarışan insanların, sorunlarının çözümünü zamana yaymak da işin doğasına aykırıdır” diye konuştu.