Ziraat'in Virgin Adaları’nda 1.6 milyar dolar kredi verdiği firma Turkcell'miş

Ziraat Bankası’nın Virgin Adaları’nda 1.6 milyar dolar kredi verdiği firma Turkcell çıktı. Kredi sayesinde Turkcell’in Varlık Fonu’na geçtiği bildirildi.

Ziraat'in Virgin Adaları’nda 1.6 milyar dolar kredi verdiği firma Turkcell'miş

Sayıştay, Ziraat Bankası’nın vergi cenneti olarak bilinen British Virgin Adaları’nda kurulan bir şirkete 2014 yılında 1 milyar 636 milyon 770 bin 735 dolar kredi verdiğini, üstelik kredi taksitlerinin ödenmediğini rapor etti.

Ziraat Bankası yönetimi krediyi Çukurova Grubu’na, Turkcell İletişim A.Ş.’deki dolaylı hissedarlığı münasebeti ile Türk ortaklığının devam edebilmesi amacıyla verdiklerini, bu sayede Turkcell’in çoğunluk hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’nda kaldığını açıkladı.

Sayıştay raporuna göre, British Virgin Adaları’nda kurulan ve ticari sır gerekçesiyle ismi açıklanmayan 69027035 müşteri numaralı firmaya ilk olarak 25 Temmuz 2014 tarihinde Ziraat Bankası Yönetim Kurulu kararıyla 1 milyar 650 milyon dolar tutarında kredi tahsis edildi. Bu tahsis kapsamında hemen 6 gün sonra 1 milyar 636 milyon 770 bin 735 dolarlık kredi firmaya aktarıldı.

Ziraat Bankası firmadan 2018 yılında sadece 17.5 milyon TL’lik küçük bir tahsilat yapabildi. 31 Temmuz 2019’da 144 milyon 322 bin dolarlık 3’üncü taksitin ödeme günü geldi. Firma, diğerlerinde olduğu gibi 3’üncü taksit ödemesini de yapmadı. 4 Ağustos 2020’de 144 milyon 322 bin dolarlık 4’üncü taksitin ödemesi geldi. Sayıştay denetçisi, bu taksitin de ödenemeyeceğini rapor etti.

Raporda, 2019 yılı itibarıyla Ziraat Bankası’nın ikinci grup yakın izlemede takip ettiği riskli kredilerinin 4’te 1’inin tek başına bu firmaya ait olduğu belirtilirken, firmanın Aralık 2019 itibarıyla piyasaya 1.6 milyar dolar borcu göründüğü ve bu riskin 1 milyar 154 milyon dolarının tek başına Ziraat Bankası’na ait olduğu bilgisi verildi.

Banka söz konusu kredinin Ekim 2020’de tahsil edildiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

“Söz konusu kredi, kullandırıldığı tarihteki mevzuat, Bankamız uygulamaları, piyasa koşulları ve genel bankacılık teamülleri çerçevesinde tahsis edilmiş ve ülkemizin önemli varlıklarından olan Turkcell’deki Türk hissedarlığının korunması amacıyla kullandırılmıştır. Şirketin çok uluslu ortaklık yapısı gereği ilgili tarihte çeşitli ülkelerde devam eden karmaşık davalar zincirinin çözülmesi ve hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesi ile kredinin geri ödenmesine ilişkin akışın sağlanabileceği öngörülmüştür. Kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren hissedarlık yapısının güçlendirilerek, hissedarlar arası uyuşmazlıkların giderilmesinde yol alınmış, bunun sonucunda etkin yönetim yapısının tesisi ile ilgili kredi, Ekim 2020 tarihinde tahsil edilmiştir.”

“TURKCELL DEĞİL, ÇUKUROVA GRUBU KULLANDI”

Turkcell Grubu’nun Manifesto’ya gönderdiği yanıtta ise şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu kredi, Ziraat Bankası tarafından 8 Ocak 2020 tarihinde kamuya yapılan açıklamada belirtildiği üzere, Şirketimizden ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliği haiz Çukurova Grubu tarafından kullanılmış olup konuyla ilgili Şirketimiz Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin herhangi bir dahli ve tasarrufu söz konusu değildir.

Haberin başlığı ve haberde kullanılan ifadeler, anılan kredinin Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye verildiği algısını oluşturmaktadır. Keza kredinin şirketimiz tarafından kullanılmış gibi gösterilmesi, kamuoyunu ve paydaşlarımızı yanıltmakta, gerek Borsa İstanbul’da ve gerekse New York Borsası NYSE’de halka açık olan ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (Securities and Exchange Commission – “SEC”), Borsa İstanbul ve NYSE nezdinde rapor ve bildirimlerini şeffaflıkla paylaşan şirketimize, ülkemizin milli bir değeri olan Turkcell markasına maddi ve manevi zarar vermektedir.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığı gerek yukarıda yaptığımız açıklamalar ve gerekse mezkûr krediyi kullandıran bankanın yaptığı açıklamalar ile sabittir. Bu itibarla alenen ve bilerek, yanıltıcı ve yanlış bir haber yaparak gerek Şirketimizin itibarına zarar veren ve gerekse halka açık bir Şirket olması hasebiyle yatırımcıları yanıltarak zararlarına sebep olabilecek bu haberin, gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmadığını belirtme gereği duyuyor, her türlü yasal hakkımız saklı kalmak kaydıyla, ivedilikle ve aynı mecralar üzerinden düzeltilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla

 Turkcell Grubu