GÖRÜŞ | Laiklik Meclisi'nden Av. Selin Nakıpoğlu: “Muktedir”in 97 senelik Medeni Yasa ile derdi var

Laiklik Meclisi bileşenlerinden Av. Selin Nakıpoğlu, Medeni Yasa'nın şeriat hükümleri ile ikame edilmesine karşı mücadele sürecinden bahsetti.

GÖRÜŞ | Laiklik Meclisi'nden Av. Selin Nakıpoğlu: “Muktedir”in 97 senelik Medeni Yasa ile derdi var

Hukukçuların, gazetecilerin, akademisyenlerin, sanatçıların başta olmak üzere bir dizi aydının desteği ile kurulan Laiklik Meclisi çalışmalarına hız verdi. AKP iktidarının laikliği tasfiyesine karşı barikat örmek için mücadele eden Laiklik Meclisi kurduğu komisyonlar ile yol alıyor. Bu konular ile ilgili sözü Laiklik Meclisi bileşenlerine veriyoruz.  Medeni Kanun konusunda Av. Selin Nakıpoğlu, AKP iktidarının özellikle kadınlar için çok önemli bir kazanım olarak görülmesi gereken Medeni Yasa’ya dönük gerici saldırıya ve mücadele hattına dair görüşlerini ifade etti.

“ŞER’İ HUKUK GAYESİ VAR”

17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen, laik hukuk temeline dayalı Türk Medeni Yasası ile kadınlar eşit yurttaş olarak haklara sahip olmuş, kadınların ısrarlı mücadelesiyle Medeni Yasa, günümüz koşullarına uygun eşitlik yolunda geliştirilmiştir.

Ancak, 21 senedir, kadını birey olarak görmeyen ve Medeni Yasayı yok sayan anlayışın devletin her kademesinde Şer’i Hukuk isteğini dillendirilmesiyle ve siyasal İslamcı zihniyetin ülkemizi yüzyıllarca geriye götürme gayesi ile karşı karşıyayız. Bu geriye gidişe izin vermeyeceğiz.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, AKP’nin Adalet Bakanı, Bilim Komisyonunun çalıştığını, eşit yurttaşlığın güvencesi olan Medeni Yasayı sil baştan ele almaktan bahsetti. Kimler tarafından ve nasıl oluşturulduğu belli olmayan bir Bilim Komisyonu ile Medeni Yasayı değiştirmeyi hedeflediklerini kamuoyu ile paylaştı. Ne akla hizmet ve ne hakla bu açıklamayı yaptığının yanıtını vermek zor değil. Zira AKP hükûmeti Medeni Yasaya toptan karşı olduğunu açıklamaktan hiç geri durmadı. 2023 Ağustosu’nda da Medeni Yasayı sil baştan yazmaya kalkışarak hukuk devleti ilkelerine açıktan savaş açmış oldu. AKP, kadınların yüzlerce yıllık mücadelesinin ürünü olan Medeni Yasayı devre dışı bırakmaya çalışmakla; bir dinin, bir mezhebinin yorumuna dayanan hukuk sistemine geçişin en başat adımını atmayı amaçlamaktadır.

“LAİKLİK MECLİSİ MEDENİ YASAYI DA SAVUNACAK”

Medeni Yasa ve laik, eşitlikçi aile hukuku, ülkede yaşayan herkesin eşit yurttaşlık güvencesidir. Gündem değiştirmek için öne çıkarılan başlıklar değil, bizzat gündemin kendisidir.

Laiklik Meclisi, AKP’nin Medeni Yasa değişikliği, yeni Anayasa yapmak gibi başlıklar açmasının nedenini kendi siyasi planını hayata geçirmek, 21 yılda fiilen aldığı mesafeyi nihayete erdirmek olduğunun bilinciyle çalışmalarını sürdürecektir. Özellikle yerel seçimlerden önce Medeni Yasanın ve Anayasanın virgülüne dahi dokunulmaması için en geniş yelpazede mücadele etmek oldukça önemlidir.

Laiklik Meclisi bünyesinde ayrıca belli aralıklarla laiklik ihlalleri raporu yayınlayacak olan Laiklik Meclisi Takip Merkezi kurulmaktadır. Laiklik Meclisi, evrensel hukukun güvencesi altında, eşit, şiddetsiz ve özgür bir yaşam için Medeni Yasayı savunmanın geleceğimize ve ülkemizin çocuklarına karşı sorumluluğumuz olduğunun farkında olarak çalışmalar yapacak ve mücadele edecektir.

Laik hukuk sistemini ve Medeni Yasayı yok sayan tüm girişimlere karşı dün direndik, bugün direniyoruz, yarın da direneceğiz.

(Bu görüş aylık Yurtsever gazetesinin 2. sayısında yayınlanmıştır.)