İlerici kadınlar Çanakkale'de buluştu!

İlerici Kadınlar Derneği, 23 Aralık’ta Çanakkale’de ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İlerici kadınlar Çanakkale'de buluştu!

İlerici Kadınlar Derneği, 23 Aralık’ta Çanakkale’de ilk toplantısını gerçekleştirdi. Üniversiteli gençlerin ilgi gösterdiği toplantıda laiklik, cumhuriyet, gericilik ve kadın sorunu başlıkları hakkında konuşuldu.

Cumhuriyet ile birlikte elde edilen kazanımların, ilerici değerlerin korunmasının neden önemli olduğu ve özellikle laikliğin tasfiyesi sonucunda cemaatlerin, tarikatların gücünü arttırması konusu toplantının ana gündemiydi.

KADINLARIN KURTULUŞU SOSYALİZMDE!

Etkinlikte kadınların kurtuluşunun sosyalizmde olduğu ve AKP gericiliğine ve kadınları yok sayan bu karanlık düzene karşı mücadelenin yükseltilmesi gerektiği vurgulandı. İIerici Kadınlar Derneği’nin önümüzdeki süreçte Çanakkale’de mücadelesini büyüteceği belirtilerek etkinlik sonlandırıldı.