Cumhuriyet Sempozyumu'nun katılımcıları Cumhuriyet'in dününü ve bugününü yorumluyor

Yeni Ülke Dergisi Cumhuriyetin 100. yılında "Cumhuriyet soldur, sol cumhuriyettir" başlıklı sempozyum düzenliyor. Sempozyuma katılacak isimler, Cumhuriyet'in dünü, bugünü ve yarını hakkındaki görüşlerini Yurtsever'e açıkladı.

Cumhuriyet Sempozyumu'nun katılımcıları Cumhuriyet'in dününü ve bugününü yorumluyor

Yeni Ülke Dergisi, Cumhuriyet’in 100.yılında “Cumhuriyet’in yol haritasını tartışmaya” davet ediyor.

5 Kasım 2023 pazar günü Kozyatağı Kültür Merkezinde “Cumhuriyet soldur, sol cumhuriyettir” başlığıyla düzenlenecek olan sempozyumda pek çok aydın ve siyasetçi konuşma yapacak.

Sempozyuma katılacak isimler, Cumhuriyet’in dünü, bugünü ve yarını hakkında görüşlerini Yurtsever‘e açıkladı.

Yurtsever: Önümüzdeki Pazar günü Yeni Ülke dergisi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet Sempozyumu”nda siz de konuşmacı olarak yer alıyorsunuz. Cumhuriyet’in 100. yılındayız ancak ülkemizde artık gerici bir istibdat rejimi bulunuyor. Cumhuriyet’in bugünü ve geleceği ile ilgili bizimle görüşlerinizi paylaşmak ister misiniz?

Kurtuluş Kılçer: 

Cumhuriyet’in 100. yılını kutluyoruz ancak kutlanacak ne kaldı tartışılması gerekir. AKP eliyle 1923 Cumhuriyeti adım adım tasfiye ediliyor. Cumhuriyetin Ankara’da değil de İstanbul’da kutlanması, hatta İngiliz emperyalizmine sığınan Vahdettin’in ismini taşıyan köşkte izlenmesi AKP rejiminin 1923 Cumhuriyetiyle arasındaki mesafeyi yeterince göstermektedir. 

Bugün Osmanlıcı olanlar, Hilafetçi olanlar Cumhuriyetçi olamaz. Bu vesileyle bizde Cumhuriyetin anlam ve önemini tartışmak için bir sempozyum düzenliyoruz.

Işık Kansu:

1923 devriminin 100. yılını kutlamaktan iktidarı ve muhalefetiyle toptan kaçınan, gericiliğe ödün veren bir siyasi ortamın içinde yaşamaktayız. Böylesi bir dönemden çıkabilmek için dilde, düşüncede, insanlık değerlerinde, yeni uygarlık oluşturma istencinde, eğitimde, bilimde ve yaşamın her alanında bir bağımsızlaşmaya ve silkinişe gereksinimimiz olduğu açıktır.

Övünerek, çalışarak, kendine güvenerek, üreterek, ürettiğinden adil pay alarak bir bağımsızlaşmaya ulaşmak için yurttaşların bilinçli bir direnç gösterdiklerine de tanık oluyoruz.

Demek ki halk, büyük çoğunlukla laik-demokratik Cumhuriyet’e sahip çıkıyor.

Prof. Dr. İzzettin Önder: 

Bütün iç ve dış güçlerin olumsuz çabalarına rağmen Cumhuriyet 100 seneyi devirdi ve karakterinden çok bir şey kaybetmedi. Fakat bu 100 yılın çok önemli göstergeleri var. Gericiler tarafından eğitimin, hukukun çökertilmesi, gericiliğin yükseltilmesi. Dış güçler yani emperyalistler açısından ise emperyalizmin yükseltilmesi. Bunlar çok ciddi tehlikeler. 

Bu tehlikenin engellenebilmesinde en önemli unsur olması gereken parlamentonun içinin boşaltılması ve kamucu üretim ilişkilerinin yok edilmesi olumsuz faktörlerdendir. 

Prof. Dr. İlker Cenan Bıçakçı:

Amerikan icadı olan Türk-İslam sentezi ve daha sonra devreye sokulan ılımlı İslam anlayışı ülkenin siyasal iklimini yıllardır zehirliyor. Cumhuriyeti kuran parti bile bu iklime uygun tutum geliştirmeye ve söylem üretmeye kendini zorunlu hissediyor.

Dr. Semiha Günal:

Cumhuriyetin bugününde yaşananları, Cumhuriyetin tüm kazanımları, tüm değerleri yok edilmiş durumda. Kapitalizm ve gericilik uzlaşmış, halkı yoksullaştırmaya devam etmekte. Demokrasi çok kötü durumda, kimse muhalif söz söyleyemez halde. Kamuculuk, halkçılık, devletçilik tasfiye edilmiş vaziyette. O nedenle bugünkü durumda Cumhuriyete, Cumhuriyet demek çok zor.

Geleceği için ise yeni bir Cumhuriyet kurmak gerekiyor. 1923 Cumhuriyetinin tüm kazanımlarını geri alıp ülkedeki insanların eşit yurttaş haline getirileceği, emekçilerin sınıfsal konumunun farkında olacağı ve sermayenin egemenliğinin yıkılacağı bir Cumhuriyet yeni sosyalist bir Cumhuriyet kurmak gerekiyor.