Diyanet'in gizli tarikatlar raporunda Hizbu't Tahrîr: Küresel güçlerin kontrolü ve desteğiyle faaliyet

Diyanet'in Gizli Tarikatlar Raporu'nda hilafetçi Hizbu't Tahrir örgütü hakkında çarpıcı ifadeler yer alıyor.

Diyanet'in gizli tarikatlar raporunda Hizbu't Tahrîr: Küresel güçlerin kontrolü ve desteğiyle faaliyet

1 Ocak 2024 günü yapılan mitingin sonrasında hilafet çağrıları ile gündeme gelen gerici Hizbu’t Tahrîr örgütü ile ilgili Diyanet’in gizli tarikatlar raporundaki değerlendirmeler dikkati çekti.

Raporun, Hizbu’t Tahrîr’le ilgili bölümünün değerlendirme kısmında “Yapı, İslam’ın fıtrata uygun evrensel bir ideoloji olduğunu vurgulayarak bunu gerçekleştirmek için hilafet ihdasının farz olduğunu dile getirir. Haklarında, küresel güçlerin kontrolü ve desteğiyle faaliyet yürüttüklerine dair iddialar bulunmaktadır” ifadeleri yer alıyor.

1960’lı yıllardan beri Türkiye’de faaliyet gösteren şeriatçı örgütlenme, yaptığı hilafet çağrıları ile biliniyor. Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerde yasaklanmış, Türkiye’de bazı yargı kararlarında terör örgütü olarak nitelenmiş olmasına rağmen örgüt geçtiğimiz gün basına da yansıyan görüntülerde olduğu gibi Türkiye’de istediği yer ve zamanda miting yapabiliyor, Köklü Değişim yayınları adı altında faaliyetine devam ediyor.

HİZBU’T TAHRÎR NEDİR?

2019 yılında ortaya çıkan ve Oktay Yıldırım tarafından kitaplaştırılan “Diyanet’in Gizli Tarikatlar Raporu” kitabında Hizbu’t Tahrîr’e dair şu değerlendirmeler bulunuyor:

1953 yılında Ürdün’de, işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistin asıllı İslam âlimi Takiyuddinen-Nebhanî tarafından kurulmuştur.

Hizbu’t-Tahrir, kurulduktan sonra bölgede faaliyetlerine gayri resmi olarak devam eder. Yasaklanmasına ve çeşitli baskılara maruz kalmasına rağmen Arap coğrafyasında sesini duyurur ve toplumsal bir taban oluşturmaya çalışır. Hizbu’t-Tahrir faaliyet alanını 90’lı yılların başında genişletmeye başlayarak, Endonezya, Pakistan, Bangladeş’te yapılanır. Hareket, politik/siyasal İslam ilgisini İslam dünyasında yaymaya çalışır. Körfez savaşı gibi olayların meydana getirdiği radikalleşmenin etkisiyle Ürdün, Suriye, Kuzey Afrika, Türkiye ve Güney Orta Asya’ya yayılır. Ortadoğu’da baskılara maruz kalan üyeleri Batı Avrupa’da yeni yapılanma yoluna gider, özellikle ikinci nesil göçmenler arasında yayılır. Hizbu’t-Tahrir mensupları, Sovyetler Birliği’nin çökmesiyle Orta Asya’da yapılanmak için çalışmalara başlamışlar, bu bölgede 90’lı yılların ikinci yarısında hızla genişlemişlerdir. Bu bağlamda Özbekistan ve Kırgızistan’da faaliyetleri dikkat çekmektedir.

– Öne Çıkan Görüşleri

Yapı, hilâfetin yeniden kurulmasının tüm Müslümanlar üzerine farz olduğunu savunur. Bu nedenle yapıya göre, hilâfetin kurulması yolunda en ufak bir ihmal dahi büyük bir günah ve isyandır. Allah bu günahı işleyenleri şiddetli bir şekilde cezalandıracaktır.

– Faaliyetleri

Hemen hemen bütün dünya ülkelerinde örgütlenen hareket 1960’lı yıllardan itibaren de Türkiye’de faaliyet göstermeye başladı. Bir grup Ürdünlü öğrencinin Türkiye’ye gelmesiyle toplumsal zemin ve propaganda ortamı buldu.

– Değerlendirme

Yapı, İslam’ın fıtrata uygun evrensel bir ideoloji olduğunu vurgulayarak bunu gerçekleştirmek için hilafet ihdasının farz olduğunu dile getirir. Haklarında, küresel güçlerin kontrolü ve desteğiyle faaliyet yürüttüklerine dair iddialar bulunmaktadır.