Eğitim – İş Bursa Şube’de Genel Kurul başladı: Mücadele bitmeyecek

Eğitim – İş Bursa Şubesi 7. Olağan Genel Kurul toplantısı Ördekli Kültür Merkezi’nde başladı. Yeliz Toy Eğitim – İş olarak verdikleri mücadelede kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, “Görevimiz bitse de mücadelemiz asla bitmeyecek” diyerek iktidarın gerici, piyasacı politikalarına karşı eğitimi savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Eğitim – İş Bursa Şube’de Genel Kurul başladı: Mücadele bitmeyecek

Eğitim-İş Bursa 7. Şubesi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan Yeliz Toy, Mirasını paylaştığımız öğretmen örgütü üyelerini, yitirdiğimiz meslektaşlarımızı, aydınlanma ve cumhuriyet devriminin adsız kahramanlarını, Kurtuluş Savaşı’nda şehit olmuş Türkiye Muharip ve Muharebeler Birliği üyelerini, Kubilay Teğmeni, Tonguç Babayı, enstitüleri, TÖB-DER’li öğretmenleri, Cumhuriyet’in devrimcilik ilkesini mesleğinin gereği olarak hiç terk etmemiş öğretmenleri saygıyla anıyorum. Cumhuriyet sevdalısı Eğitim – İş’in tüm üyelerini saygıyla selamlıyorum. Emek ve cumhuriyet mücadelemizi derste, sırada, alanda, adliye koridorlarında omuz omuza yükselttiğimiz Bursa örgütümüzün tüm yoldaşlarına, yol arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum, diyerek sözlerine başladı.

Görevimiz Bitse de mücadelemiz asla bitmeyecek

Toy, “2020 Ekim ayında köklerimizden aldığımız güçle ‘biz varız, göreve hazırız’ diyerek çıktığımız yolda mücadelemizi memleket toprağı Bursa ovası gibi verimli üretken, kararlarımızı Bursa kalesi gibi sağlam ve direngen eyleyen Bursa örgütümüzün bize verdiği görev az önce sona erdi. Aradan geçen tüm bu süreçte tüm gerici ve emek düşmanı saldırılara rağmen Mustafa Kemal’in yaktığı ateşi gericilere karşı 1933’te bizzat Bursa’da, Bursa Nutku’nda bizlere verdiği görevi hiç unutmadık. Dizelerinde Bursa Kalesi’ni tarif eden Nazım, hep yanı başımızdaydı. Görevimiz resmi olarak bitse de mücadelemiz asla bitmeyecek.” diyerek sözlerini sürdürdü. Cumhuriyetin kazanımlarının ayaklar altına alınarak, devletin tüm kurumlarının içinin boşaltılarak, gerici kuşatmanın ülkenin üzerine bir karanlık gibi çöktüğünü ifade eden Toy, “Anayasa’yı tartışmaya açmaya çalışan, emekçilerin emeğini sömürmeye, çağdaş toplumun yurttaşı yerine tebaa yaratmaya, ulus bilincini unutturup ümmetçilikle emperyalizmin taşeronu olmaya devam eden bu anlayışla, yani sömürü ve gericilikle, çocuklarımızın laik bilimsel nitelikli eğitim hakkını gasp ederek Osmanlı’ya öykünerek medrese modeli okullar açmaya, açma yolunda cumhuriyetin tüm kazanımlarını yok etmeye çalışanlarla yüz yıl önce işgale, saltanata ve gericiliğe karşı zafer kazanan cumhuriyet ile birlikte kök salan birikimden aldığımız güçle ve aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz.” diyerek Eğitim – İş olarak mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Genel Kurulu selamlamak üzere söz alan Bursa Baro Başkanı Metin Öztosun, cumhuriyetin temeli yasalara karşı çalışmaların 1980’lerden sonra hızla hayata geçirildiğini belirterek, en son gelinen süreçte adliye salonlarında hilafet çağrılarının yapıldığını ve son olarak da ÇEDES gibi bir projeye imza atılarak anayasal suçun işlendiğini söyledi. “Son anayasa tartışmalarıyla Anayasa’nın cumhuriyet ve devrim kanunlarıyla bağını koparmak istiyorlar. Ama buna karşı Eğitim – İş gibi mücadele edenler var, demokratik kitle örgütleri var, Bursa Barosu var. O açıdan da sizin bu gerici, cumhuriyet karşıtı iktidarla olan mücadelenizi selamlıyorum.” diyen Öztosun, Genel Kurul’u selamlayarak, seçilecek yeni yönetime başarılar diledi.