'Kamuda tasarruf tedbirleri' Meclis gündeminde

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor.

'Kamuda tasarruf tedbirleri' Meclis gündeminde

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Teklifin ilk imza sahibi AKP İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, komisyona, teklife ilişkin bilgi verdi.

Kırkpınar, ‘kalıcı refah’ için sıkı para ve maliye politikası uygulandığını öne sürdü ve şunları kaydetti:

“Buradan hareketle hazırladığımız bu teklifimizle, mali disiplini güçlendirmek amacıyla uygulamaya konulan maliye politikası çerçevesinde, kamuda tasarrufun artırılması, tasarruf kültür ve bilincinin yaygınlaştırılması ciddi şekilde önem arz ediyor. Bu bağlamda kamuda tasarruf anlayışına riayet edilmesi ve kaynakların rasyonel bir şekilde kullanımı elbette bir gereklilik arz ediyor. Teklifle, öncelikle kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımına yönelik düzenlemelerin yapılması, bunun yanı sıra bazı kanunlarda değişiklik ve düzenlemelerin de hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Yine Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği bir kısım kanunlarla ilgili de düzenlemeler yapıyoruz.”

Komisyonda, milletvekilleri, teklifin tümü üzerinde görüşlerini dile getiriyor.