Laiklik Meclisi: Gerici ve piyasacı müfredatı reddediyoruz

Laiklik Meclisi, çocukları tarikatların ellerine teslim etmeyi amaçlayan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne karşı 11 Haziran'da sokağa çıkacağını açıkladı.

Laiklik Meclisi: Gerici ve piyasacı müfredatı reddediyoruz

Laiklik Meclisi geçtiğimiz günlerde kabul edilen ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne karşı 11 Haziran’da meydanlarda olacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada “Siyasi iktidar açıktır ki, tarikat sever bakanı eliyle eğitimi laiklikten, bilimsel ve özgür düşünceden kopararak, eşitsizlikleri gericilik yoluyla güvence altına almak istemektedir” denildi.

Laiklik Meclisi’nden yapılan açıklama şu şekilde:

Ülkemizde giderek derinleşen yoksulluk ve sefaleti sermayenin çıkarları doğrultusunda yönetmek için siyasi iktidar bilimsel düşünce yerine daha fazla cehalete, laiklik yerine daha fazla dinci gericiliğe ihtiyaç duymaktadır. Bunu sürdürebilmesinin en önemli aracı eğitim sistemini geri formlarla dönüştürmek, gelecek kuşakların aklına bilim yerine dinsel normları yerleştirmektir. Böylece, eleştirel düşünce bir yana, düşünmekten tamamen uzak, biat eden bir toplumsal yapı kurmaktır.

Siyasi iktidar açıktır ki, tarikat sever bakanı eliyle eğitimi laiklikten, bilimsel ve özgür düşünceden kopararak, eşitsizlikleri gericilik yoluyla güvence altına almak istemektedir. Bunun için tarikat ve cemaatlere alan açan, çocukları ve gençleri onların eline teslim eden bir mekanizma yaratmayı hedeflemektedir.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Müfredatı” adını verdikleri bu programın toplumdan kaçırılarak kimlerle birlikte hazırlandığı ortadadır. Cumhuriyet ve aydınlanma düşmanı kesimlerin görüşleri doğrultusunda oluşturulan program henüz açıklanmamışken hazırlanan kitaplar tarikat ve cemaatlerle bağlantılı şirketlere ihale edilmiş, program kamuoyunun görüşüne bir hafta süreyle açılarak demokrasicilik oyunu oynanmıştır. Bunlara eşlik eden yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu ile Milli Eğitim Akademisi Kanunu da düşünüldüğünde, eğitimde topyekûn gerici ve piyasacı bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuz bir kez daha gözler önüne serilmektedir.

Bu siyasi iktidar ve müritleri eğitim programı hazırlayamaz.

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” ülkemizi Cumhuriyetten, laiklikten, bilimden uzaklaştırmanın aracıdır.

Anayasa’ya aykırı, bilimsellikten ve pedagojik olmaktan uzak olan bu program esas olarak gerici ve piyasacı ideolojik saldırının, karşı devrim sürecinin çok önemli bir adımıdır. Bütünüyle reddedilmeli ve geri çekilmelidir!

Laiklik Meclisi, bu gerici ve bilim dışı programa karşı kitle örgütleriyle, eğitim emekçileriyle, velilerle ve öğrencilerle birlikte 11 Haziran Salı günü boykotta ve alanlarda olacaktır.

Ülkemizin ilerici yurttaşlarını, çocuklarımızı bu karanlıktan çıkarmak üzere laik, bilimsel ve parasız eğitim için mücadeleyi yükseltmek üzere bu programı reddetmeye, 11 Haziran’da hep birlikte, omuz omuza alanlarda olmaya çağırıyoruz.

Ülkemizi, çocuklarımızı, öğretmenlerimizi, okullarımızı bu karanlığa teslim etmeyeceğiz!