Haziran Ayı Laiklik İhlalleri Raporu yayımlandı

Laiklik Meclisi tarafından 154 kapsamlı başlıkta hazırlanan 'Haziran Ayı Laiklik İhlalleri' Raporu yayımlandı.

Haziran Ayı Laiklik İhlalleri Raporu yayımlandı

Laiklik Meclisi tarafından hazırlanan ‘Haziran Ayı Laiklik İhlalleri Raporu’ yayımlandı. 154 kapsamlı başlıkta hazırlanan raporda pek çok alanda yaşanan laiklik ihlalleri ele alındı.

Yayımlanan raporda “Yeni Anayasa” başlığında siyasi iktidarın girişimleri devam ederken Haziran ayında Anayasa ve yasalara aykırı, lakiklik karşıtı yargı kararları ile birlikte laik hukukun temeli ve kadın haklarının hukuki güvencesi olan Medeni Kanunu hiçe sayan 9. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur. Kadınların yurttaşlık hakkının gasp edildiği 9. Yargı Paketi, Mayıs ayında yayınlanan “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”yla birlikte düşünüldüğünde karşı devrimin toplumsal alanda öncelikle kadınları hedef aldığı açıkça görülmektedir” denildi.

Raporda düzen siyasetinin etkisiz kalarak gericilerin önünü açtığı vurgulandı.

Laiklik Meclisi’nden yapılan açıklama şu şekilde: 

Haziran ayında, laiklik ihlalleri başta eğitim olmak üzere birçok alanda siyasi iktidar tarafından daha da saldırgan ve sistematik bir biçimde artarak sürdürülmüştür.  Bu süreç eğitim, hukuk ve toplumsal yaşam gibi çok temel başlıklarda büyük tehlikelere işaret etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ÇEDES projesi kapsamında, Haziran ayı boyunca laiklik ihlalleri artarak devam etmiştir. Türkiye çapında bütün eğitim kademelerinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile tarikat ve cemaat uzantısı derneklerin MEB ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla ortak programlarında çocuklar ve gençler mezuniyet törenleri adı altında laiklik karşıtı, gerici uygulamalara maruz bırakılmıştır. Yine mezuniyet törenlerinde Anayasa ve evrensel ilkeler çiğnenmiştir. Laik ve bilimsel eğitim karşıtı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” üst başlığıyla onaylanan “yeni müfredat”la birlikte laik eğitim uygulamasını ortadan kaldıracak, öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıracak ve eğitim emekçilerinin hak gaspı anlamına gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) dayatması bütünlüklü bir karşı devrim sürecinin gelecek kuşaklar için ne anlama geldiğini ortaya koymaktadır.

“Yeni Anayasa” başlığında siyasi iktidarın girişimleri devam ederken Haziran ayında Anayasa ve yasalara aykırı, lakiklik karşıtı yargı kararları ile birlikte laik hukukun temeli ve kadın haklarının hukuki güvencesi olan Medeni Kanunu hiçe sayan 9. Yargı Paketi TBMM Başkanlığı’na sunulmuştur.  Kadınların yurttaşlık hakkının gasp edildiği 9. Yargı Paketi, Mayıs ayında yayınlanan “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”yla birlikte düşünüldüğünde karşı devrimin toplumsal alanda öncelikle kadınları hedef aldığı açıkça görülmektedir.

Bu ana başlıkların yanı sıra, raporda bir kez daha ortaya çıkan, önceki aylarda olduğu gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile tarikat ve cemaat yapılanmalarının artan gücüdür. Raporun ilgili bölümlerindeki veriler, başta eğitim ve toplumsal yaşam olmak üzere etkisi artan DİB ile söz konusu gerici yapılanmaların siyasi ve mali güçlerindeki büyümeyi göstermektedir.

Haziran ayında Diyarbakır’da, İstanbul’da, İzmir’de, Kocaeli’de ve ülkemizin birçok yerinde laik yaşamı hedef alan saldırı girişimleri ve uygulamalar yurttaşlık haklarının güvencesi olan Anayasa ve laik Cumhuriyeti hedef alan karşı devrimci güçlerin bütünlüklü hamlelerine karşı bütünlüklü ve örgütlü bir toplumsal-siyasal yanıt üretilmesi ihtiyacına işaret etmektedir.

Haziran ayı raporumuzda yer alan verilere bakıldığında, siyasi iktidarın karşı devrim sürecinde yürüttüğü saldırıların birçok alanı kapsayan planlı ve bütünlüklü bir biçimde vites büyüttüğü açıkça görülmektedir. Rapordaki veriler değerlendirildiğinde bu süreçte düzen siyasetindeki diğer bileşenlerin bu saldırılar karşısında etkisiz kalarak siyasi iktidarın hareket alanını genişlettiği gözlemlenmektedir.

Laiklik Meclisi İzleme Merkezi olarak bu gündemlerden ulaşabildiklerimizin ayrıntılı dökümleri 154 kapsamlı başlıkta hazırlanan Haziran 2024 Laiklik İhlalleri Raporu’nda yer almaktadır.

*Laiklik Meclisi tarafından hazırlanan rapora burada ulaşabilirsiniz.