Manifestomuz

Manifesto’muz

Gazetecilikte ilke olarak sunulan “tarafsızlık kavramının” ortada var olan tarafları ve bu taraflar arasında süregelen mücadeleyi gizlemeyi hedeflediğini, gerçeklerin eğilip bükülerek sunulması olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda bizler, “tarafızlık” ve “tarafsız gazetecilik” gibi kavramları baştan reddettik. Bizler, işçi ile patron, sömüren ile sömürülen, üretip de ürettiğini tüketemeyen ile üretmeden tüketenler arasında bir tarafız ve tuttuğumuz tarafın sözcüsüyüz.

Tarafımız

Bizim tarafımız aydınlanmadır, bilimdir.

Bizim tarafımız güçlü olan değil, haklı olandır.

Bizim tarafımız, bağımsızlıktır, anti-emperyalizmdir, yurtseverliktir, enternasyonalizmdir.

Bizim tarafımız eşitliktir, özgürlüktür, kardeşliktir.

Bizim tarafımız, laikliktir, kamuculuktur, cumhuriyetçiliktir, ilericiliktir.

Bizim tarafımız gündüzleri sömürülen, geceleri aç yatanlardır.

Bizim tarafımız madenlerde, şantiyelerde, iş yerlerinde zincirlerinden başka kaybedeceği bir şeyi olmayan emekçilerdir.

Bizim yolumuz, “Avrupa’da bir hayalet dolaşıyor” diyerek emekçilerin Manifesto’sunu yazanların yoludur.

Biz de “İnternette bir hayalet dolaşıyor” diyerek, haramilerin, gericilerin, emperyalistlerin, sömürücülerin, kapitalistlerin, vurguncuların, diktatörlerin, patronların korkusu olacağız.

Ve biliyoruz ki bizler yalnız değiliz, azınlık hiç değiliz. Bizler milyonlarcayız, biz çoğunluğuz.

Geleceğimizin karartılmaya çalışıldığı içinde yaşadığımız şu dönemde, bizler karanlığa ve yalana inat aydınlık bir gelecek için gerçeklerin ateşini körükleyeceğiz.

Ve şimdi bir araya geliyoruz, birlikte okuyoruz, birlikte tartışıyoruz, birlikte üretiyoruz…