'100. Yılında Ekim Devrimi Sempozyumu' gerçekleşti

Marksist Manifesto dergisinin çağrısıyla düzenlenen  “100. Yılında Ekim Devrimi Sempozyumu”  İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

'100. Yılında Ekim Devrimi Sempozyumu' gerçekleşti

Marksist Manifesto dergisinin çağrısıyla düzenlenen  “100. Yılında Ekim Devrimi Sempozyumu”  İstanbul Kozyatağı Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

“Ekim Devrimi’nin etkileri” başlıklı oturumla başlayan sempozyumun ilk oturumda “Ekim Devrimi’nin 1923 Cumhuriyeti’nin kuruluşuna ve ulusal bağımsızlık hareketlerine etkisi” başlığıyla  Bilim ve Gelecek Genel Yayın Yönetmeni Ender Helvacıoğlu, “Ekim Devrimi ve Türkiye’de komünist hareket: Dünden bugüne” başlığıyla TKH Merkez Komite üyesi Kurtuluş Kılçer ve “Ekim Devrimi sonrasında emperyalizme karşı mücadele ve uluslararası politika” başlığıyla gazete Manifesto Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Murat Yurttaş tebliğlerini sundu.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, ayakta duran insanlar

İkinci oturum “Ekim Devrimi ve Sosyalizm Deneyimi” konusuyla devam etti. Bu oturumda “Ekim Devrimi’nin dünya komünist hareketine etkileri / Sosyalist Blok” başlığıyla TKH Merkez Komite üyesi Kamil Tekerek, “Ekim Devrimi’nin mirası: Sosyalist Devrim ve Leninizm” başlığıyla TKH Merkez Komite üyesi Ekim İsmi ve “Ekim Devrimi, sosyalist iktisat ve kalkınma” İzzettin Önder tebliğlerini sundu. Tebliğlerin ardından yemek arası verildi.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi

Yemek arasının ardından üçüncü oturum “Sovyetler Birliği sonrasında neler oldu?” başlığıyla devam etti.”Sovyetler Birliği çözülüşü sonrası dünya” TKH Merkez Komite üyesi Irmak Ildır, “Ulusal sorunun çözümü bağlamında SSCB örneği” başlığıyla Candan Badem ve “Ekim Devrimi’nin mirası: Ulusal sorunun çözümü bağlamında bugün Kürt sorununa bakmak” başlığıyla TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek tebliğlerini sundu.

 

Satır içi resim 1

Dördüncü oturum ” Ekim Devrimi’nin insanlığa katkıları – 1″ oturumuyla devam etti. “Sosyalizm ve Bilim” başlığıyla İzge Günal, “Sosyalizm ve Eğitim” başlığıyla Rıfat Okçabol ve “Sovyetler Birliğin’nde Hukuk” başlığıyla Komünist Hukukçular Kolektifi adına Avukat Bilgütay Hakkı Durna tebliğlerini sundu.

Görüntünün olası içeriği: 3 kişi, ayakta duran insanlar

 

Beşinci ve son oturum ise “Ekim Devrimi’nin insanlığa katkıları – 2” başlığıyla devam etti. “Sosyalizm ve Kadın” başlığıyla İKD MYK üyesi Umut Kuruç, “Sosyalizm ve Edebiyat” başlığıyla Cengiz Kılçer ve ” Sosyalizm ve Sinema” başlığıyla gazeteci Alev Doğan tebliğlerini sundu.

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, oturan insanlar

Tebliğler kitaplaşacak

Sempozyumda tebliğlerin kitaplaştırılacağı ifade edildi. Bu kitaba ayrıca “Sosyalizm ve Kentleşme” başlığıyla Ekim İsmi, “Sovyetler Birliği’nde Sanat” İlke Kızmaz ve “Sosyalizm ve Spor” başlığıyla Kaan Kavuşan’ın tebliğlerinin de yer alacağı belirtildi.

5 Kasım’a çağrı

Sempozyum sonunda Türkiye Komünist Hareketi’nin 5 Kasım’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenleyeceği Yeni bir Cumhuriyet için…’  buluşmasına çağrı yapıldı.