'Osmanlı bir şeyhler-müritler devletiydi...'

"Fatih Sultan Mehmed: Bayramîyye tarikatındandır. Hacı Bayram-i Veli’nin halifesi Ak Şemseddin’e bağlıdır. İstanbul’un Vefa semtine ismini veren Şeyh Vefâ’nın sohbetlerinde bulunmayı çok istemiş, ancak Şeyh Efendi, “Sohbetin lezzetini alırsa, devlet işlerini ihmal eder” diyerek kabul etmemiştir."

'Osmanlı bir şeyhler-müritler devletiydi...'

‘Osmanlı bir şeyhler-müritler devletidir’ diyen Akit yazarı, padişahların bağlı olduğu tarikatları bir bir yazdı.
Türkiye günlerdir tarikat ve cemaatlerin tehlikesini tartışırken, Akit yazarı tarikatları övmek için Osmanlı’dan ve padişahlardan referans verdi.

‘Osmanlı bir şeyhler-müritler devletidir’ diyen Akit yazarı, padişahların bağlı olduğu tarikatları yazdı
Akit gazetesinde tartışmalı tarih yazıları yazan Yavuz Bahadıroğlu, “Padişahlar, tarikatlar, şeyhler, müritler” başlıklı bugünkü yazısında tarikatların Osmanlı devletindeki gücüne işaret etti ve bütün padişahların bir tarikata ve şeyhe tabi olduğunu iddia etti.

“Osmanlı Devleti bir şeyhler-müritler devletidir” diyen Bahadıroğlu, “Osmanlılarda tarikatlar o kadar önemlidir ki, 600 bin nüfuslu Kanuni İstanbul’unda, 300’ü aşkın dergâh vardır.Ayrıca hemen hemen tüm Osmanlı padişahları, şehzadeler ve hanım sultanlar bir tarikata bağlıdır.” diye yazdı.

Akit yazarı, Osmanlı döneminde padişahların bağlı olduklarını iddia ettiği tarikatları da şöyle sıraladı:

Osman Gazi ve Orhan Gazi, Şeyh Edebali’ye bağlıdır…

Sultan I. Murad: “Şeyh Postinpûş” lâkabıyla meşhur Tebrizli Seyyid Mehmed Hammârî’ye bağlı bulunduğu yolunda rivayetler vardır. Onun adına Bursa Yenişehir’de tekke yaptırmış olması da buna işaret eder. “Şeyh Postinpûş”untarikatı kesin olarak bilinmemekle birlikte “Melâmî” olması muhtemeldir.

Sultan Yıldırım Bayezid: Nurbahşiyye Şeyhi Emir Sultan’a (Emir Ahmed Şemseddin Buhârî) yakındır. Kızını ona vermiş, kendine damat edinmiştir.

Sultan Çelebi Mehmed: Gençlik yıllarında Bayramiyye Tarikatı Şeyhî’nin sohbetlerine katılmakla birlikte, sonradan Zeyniyye Şeyhi Molla Fenari’ye yönelmiştir.

Sultan II. Murad: Mevlevî Emir Âdil Çelebi’nin mürididir. Hayat boyu derviş gibi yaşamıştır. İstanbul fethi aşkına, yani bir hadis-i şerifin hayata geçmesi için tahttan iki kez feragat eden tek padişahtır.

Fatih Sultan Mehmed: Bayramîyye tarikatındandır. Hacı Bayram-i Veli’nin halifesi Ak Şemseddin’e bağlıdır. İstanbul’un Vefa semtine ismini veren Şeyh Vefâ’nın sohbetlerinde bulunmayı çok istemiş, ancak Şeyh Efendi, “Sohbetin lezzetini alırsa, devlet işlerini ihmal eder” diyerek kabul etmemiştir. Yine de Padişah vefat edince cenaze namazını Şeyh Vefâ kıldırmıştır.

Sultan II. Bayezid: Biliyorsunuz “Velî” lâkabıyla anılır. Tam bir tarikat ve tasavvuf ehlidir. Şehzadeliğinde Halvetî Şeyhi Çelebi Halife’ye mürid olmuştur. Ebussuud Efendi’nin babası Halvetî Şeyhi Muhammed İskilibî (Şeyh Yavsî) ile Bayramî Şeyhi Baba Yusuf Seferhisârî’nin sohbetlerine sık sık katılmıştır.

Yavuz Sultan Selim: Zeyniyye Şeyhi Halimî Çelebi’ye mensuptur.

Kanuni Sultan Süleyman: Tasavvufa düşkündür. Gençliğinde Emir Sultan halifelerinden Abdüllatif Mahdumî veya “Yorgancı Emir” lâkabıyla maruf Mehmed Nurullah Efendi’ye bağlanmıştır. Sütkardeşi Üveysî Şeyhi Yahya Efendi ile sıkı irtibatı vardır.

Sultan II. Selim: Halvetî Şeyhi Süleymân Âmidî’nin mürididir.

Sultan III. Murad: Gençliğinde Halvetî Şeyhi Hüsameddin Uşşâkî’nin sohbetlerine devam etmiştir. Sonradan Nakşibendî Şeyhi ve Hâcegî Emkenegî’nin halifesi Hâce Ahmed Sâdık Kâbilî’ye intisap etmiştir.

Yerimiz bitti. İnşallah pazartesi devam ederiz…”