X, Y, Z: Kuşak denklemi mi?

X, Y, Z: Kuşak denklemi mi?

05-07-2020 00:10

Bu haftaki Pusula’da sayfalarımızı son dönem kamuoyunda gündem olan kuşaklar sorunsalına ayırdık.

Son dönemde “X, Y, Z” diye alfabenin harfleriyle kodlanan kuşak tanımlamaları yapılıyor. Eskiden ‘68 Gençliği’ denirdi ya da ‘47’liler’. ‘80 kuşağı’ gibi siyasal dönemlere denk gelen tanımlamalar bugün yerini kapitalizmin satış ve pazarlama stratejilerinin uydurduğu kavramlara bırakmış durumda. ‘Çevre, doğa ve hayvan dostu’ yeni bir kuşak tanımı ötesine geçmeyen ve elinde sosyal medya düşmeyen bir tanım basitliği ile karşı karşıyayız.

Sosyoloji, tarih ve siyaset dışı; popülizmin ucuz kavramsallaştırmalarına mercek tutuyoruz. İlk yazımız Kaan Kavuşan tarafından kaleme alındı. “X, Y, Z derken harf kalmadı” başlıklı yazımızı Hande Durna tarafından kaleme alınan “80’ler, 90’lar… Kayıp kuşakların izini sürmek ya da tarihi yeniden okumak” başlıklı yazımız takip ediyor. Ardından Hanife Şahan imzalı “Biz 68 kuşağını biliriz!” yazımızı okuyabilirsiniz. Son iki yazımız ise gençliğin genel durumu ve profili üzerine. Sırasıyla Evrim Saldıran ve Hasret Alesta tarafından kaleme alınan yazıların ilki ““Geleceksizsiniz”den “Gelecek sizsiniz!”e giden yol!” başlığını taşıyor. Diğer yazının başlığı ise “Gençliğin profili üzerine”.

İyi okumalar…