Üç miting ve dersler

Emek tarihi, 1886 yılında Şikago’da 8 saatlik işgünü talebinden, 1961 Saraçhane, 1976 -77 Taksim’de, 1999’da Kızılay Meydanı’nda olduğu gibi binlerce kez “miting” talepleri ifade etmenin etkili bir yolu olarak kullanmıştır, kullanmaktadır.

Hasan Aktaş

Mayıs ayında İstanbul Maltepe Miting Alanında üç miting gerçekleşti.

– 1 Mayıs İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü
– 15 Mayıs EYT Mitingi
– 21 Mayıs, CHP’nin Milletin Sesi Mitingi…

İngilizce “toplanma-buluşma” anlamına gelen miting kavramı, söyleyecek sözü, talebi, şikayeti olanların düzenledikleri barışçıl, açık alan toplantı ve gösterileridir.

Emek tarihi, 1886 yılında Şikago’da 8 saatlik işgünü talebinden, 1961 Saraçhane, 1976 -77 Taksim’de, 1999’da Kızılay Meydanı’nda olduğu gibi binlerce kez “miting” talepleri ifade etmenin etkili bir yolu olarak kullanmıştır, kullanmaktadır.

Mitingler aynı zamanda bir güç gösterisidir.

Mitingler ciddi organizasyonlardır.

1- 21 Mayıs CHP Mitingi

İl Başkanına sahip çıkmak için dayanışma, siyasi rakiplere göz dağı ve kendi kitlesine moral ve motivasyon amaçlı olarak, 5 günlük hazırlık ile 500-600 bin kişi alana getirildi ve mitingin sonuna kadar kitlenin alanda kalması sağlandı.

Miting öncesi sürede slogan, şarkı-türkü ve kısa konuşmalar yapan emekçiler ile Gezi Tutukluları Yakınlarına söz verilmesi kitleden destek aldı. Ses ve görsel teknik açısından tüm alanın her an miting içinde olmaları sağlandı. Seçilen müziklere on binlerce yurttaş katıldı. Katılanların çoğunlukla “aile olarak” gelmiş oldukları dikkati çekiyordu. Miting dağılırken katılımcıların yüzlerinden okunan, umuttu..
Miting başarılıydı!

2- 15 Mayıs EYT Mitingi

9 yıllık mücadele deneyimine sahip olan EYT Federasyonu aynı alanda ikinci mitingi düzenledi. İlk mitingi aşan bir katılım göze çarparken, alanda milyonu aşkın bir kitleden söz ediliyordu. Emeklilik hakları gasp edilen milyonlar aileleri ile birlikte katılımları çok değerliydi. Kitlenin; ortak, somut ve haklı bir talebin etrafında kenetlenmiş olduğu görülüyordu. Miting süresi içinde yer verilen folklor, seçilen sloganlara ve müziklere neredeyse alanın tamamının katılması sağlarken, kitlenin duygu olarak da bütünleştiğini gösteriyordu. Miting Alanına taşıdığı kitleyi sonuna kadar alanda tutmayı başaran bir disiplin sağlanmıştı. Kitle alandan ayrılırken mitingin; sorunun çözümü yolunda önemli bir etki yapacağı umudunu taşıyordu.
Miting başarılıydı!

3- 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü

2022 Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü emek örgütlerinin “birlikte değiştireceğiz”, “insanca yaşamak istiyoruz”, “ acil demokrasi” belgileri ile ekonomik kriz ve demokrasi talebi üzerine kurulmuştu.

İstanbul Maltepe Miting Alanında, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB ortak mitingi gerçekleşti. İşçiler eli ile hazırlanmış döviz ve pankartlar yaratıcıydı.
Gelenek de budur.

Alana önce işçi kortejleri alındı. Kürsü önüne yerleşen kitleyi tutmak ve motive etmek adına yapılan slogan ve müzik tercihleri; işçileri kucaklamaya yetmeyince, miting başlamadan alandan çıkışlar başladı. Bu durumda tüm yürüyüş kollarının alana girişi beklenmeden konuşmalar başlatıldı. İlk konuşmadan sonra alandan çıkışlar hızlandı. Alana girenler ve çıkanlardan oluşan bir insan dalgası alana yansıyordu.

İşçi eğitimleri, “karşılıklı öğrenmenin” gerçekleştiği fırsatlardır. İşçiler, sendika eğitimlerinde kendi ifadeleri ile “Şanlı 1 Mayısları” şöyle anlatıyorlardı: “ 1 Mayıs hazırlıklarına 40-45 gün önceden başlardık. İş bölümü yapardık. 1 Mayısın ne için yapıldığını ve katılmanın neden önemli olduğunu bütün işçilere anlatırdık. Durumu takip etmek için düzenli olarak temsilci ve ünite temsilcileri toplantıları yapardık. Kendi pankartımızı, dövizlerimizi iş bölümü yaparak hazırlardık. Sendikanın verdiği işleri öncelikle yapardık. Slogan ve marşların provalarını yapardık. Kortejimizin güvenliğini de kendimiz alırdık. Araya yabancı almazdık.”

Ya bugün?